Ørretjakt i Vangrøfta, Skrukka

Elva Vangrøfta – Skrukka er en elv som passer svært godt for de som ønsker å «jakte» på stor ørret. Elva har kortbegrensninger, noe som betyr at du kan være sikker på å ha mye elv for deg selv.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer


20.02.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Dalsbygda Fiskeområder

(+47) 917 63 654

jan.arvid.aamo@gmail.com

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Dalsbygda Fiskeområder.

 

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no


Information in other languages:
fishspot.no/eng

Fiskekvoter

Minstemål, maksmål og kvote:

- Minstemål 30 cm. All fisk under minstemål skal settes tilbake.

- Maksmål:  Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All fisk over 40 cm skal settes tilbake.

- Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive en fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Vangrøfta er ei lita elv der det finnes ørret av prima kvalitet. Fluesona i Vangrøfta er omlag 15 km lang.  Det selges kun 10 fiskekort pr. døgn i hele elva.

 

Elva Vangrøfta – Skrukka er en elv som passer svært godt for de som ønsker å «jakte» på stor ørret. Elva har kortbegrensninger, noe som betyr at du kan være sikker på å ha mye elv for deg selv.

Vangrøfta er ei lita elv som renner gjennom kulturlandskap i den vakre fjellbygda Dalsbygda 650 meter over havet.  Elva er kjent for en god bestand av ørret med relativt god gjennomsnittsstørrelse.  Det fanges ofte fisk på omkring kiloen og årlig hører en om langt større eksemplarer. 

I elva er det opprettet en egen fluesone som er omlag 15 km lang.  På denne strekningen selges det kun 10 fiskekort pr. døgn.  Dette gjør at det er god plass for alle selv om alle fiskekort er solgt.  Vannstanden i elva blir raskt påvirket av både tørke, nedbør og snøsmelting.  Vannstanden kan gå både raskt opp og raskt ned.  Dette påvirker selvsagt fiskeforholdene.  Om det er ok fiskeforhold vil en normalt klare å finne vakende fisk, men det er ikke sikkert du klarer å lure den til å ta en kunstig flue.

Fiskeregler

 • I fiskeområdet elva Vangrøfta – «Skrukka» er det kun tillatt med fluefiske, der snøret utgjør kastevekten.
 • Fiskesesongen varer fra 1. juni  til 10. september.
 • Begrenset kortsalg:  Totalt 13 kort legges ut pr. døgn.  10 kort for salg, 3 kort er forbeholdt lokale fiskere.
 • Et fiskedøgn følger dato dvs. start kl. 00.01 til kl. 23.59.
 • Minstemål, maksmål og kvote:
 • Minstemål 30 cm. All fisk under minstemål skal settes tilbake.
 • Maksmål:  Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All fisk over 40 cm skal settes tilbake.
 • Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive en fisk pr. fiskedøgn.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Telefon oppsyn:  0047 90 87 59 12

 

Gode fisketips

De fleste som fisker i Vangrøfta leter etter vakende fisk.  Fiske i Vangrøfta kan være utrolig spennende men er også krevende.  Ikke nødvendigvis et sted for nybegynnere.

 

Andre aktuelle tilbud