Ørretfiske hos Ulvig Kiær i Grong

Her finner du en rekke vann og mindre sjøer. Området kan by på et variert og spennende ørretfiske. Mange av vannene ligger lett tilgjengelig, men fiske kan også kombineres med en fin fjelltur.

Arter

 • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ulvig Kiær AS

74331700

post@ulvig-kiar.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Ulvig Kiær AS forvalter skog, utmark og vassdrag i Grong, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Overhalla og Verran kommuner i Nord-Trøndelag.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.  

Fiskekvoter

Det er kvotebegrensninger på dette tilbudet. Se nærmere informasjon under "Fiskeregler".

Mer detaljert beskrivelse

Inne på eiendommen til Ulvig Kiær finnes en rekke vann, tjern og mindre sjøer.  Området kan by på et variert og spennende ørretfiske.  Mange av vannene ligger lett tilgjengelig fra vei og egner seg godt til kortere turer og "familiefiske".  Andre vann ligger lengre unnå og kan fiske her kan kombineres med en fin fjelltur.

 

Området på nordsida av Sanddøla:

På nordsida av Sanddøldalen er mange av vannene lett tilgjengelig fra grusveien som går av fra Fylkesvei 74 som går opp ved Nynes.   Denne veien er en bomvei, men veien er åpen ved at en betaler en bomavgift.  Mange av vannene er lett tilgjengelig fra dette veinettet som eksempelvis Stortjønnene, Finnbursvatnet og Setertjønna.  Ønsker en å ta beina fatt nås også veldig mange vann med en relativt kort spasertur.

 

Langtjønna er kjent for å være et av de bedre fiskevannene i Grong.  Langtjønna og områdene omkring passer svært godt for den som liker å være for seg selv og nyte stillheten i hjertet av Sandøldalen - Burslæmmen! For å komme inn hit må du pakke sekken og gå omkring 10 km. Men det er det verdt! For sannsynligheten for at du kan oppleve et godt fiske her inne, kun akkompagnert av et lite utvalg gode venner, er riktig god. Tjønna er omlag 17 hektar med varierte fiskeforhold. Her finnes fine gruntområder,  bekkeos, marbakker, viker og odder - alle elementer viktige for en god næringstilgang til et ellers lavproduktivt vann.  I nærområdet til Langtjønna ligger også en rekke spennende småvann som er vel verdt å gi et hederlig forsøk.  Eller du kan forsøke lonene i den lille Langtjønnelva. Både elva og de mange små bortgjemte vannene innbyr til å jakte ørret med lett utstyr. Kanskje er særlig imitasjonsfiske med landinsekter, presentert på sirlig og forsiktig vis det som gir best resultat her. Og du skal ikke se bort ifra å kunne bli svært positivt overrasket over hva som rører seg under overflaten.  Ved Langtjønna ligger Langtjønnbua som er til utleie.

 

 Området på sørsida av Sanddøla:

På sørsida av Sanddøldalen finnes blant annet flere flotte fjellvann.  For å komme til disse må en bevege seg en del høydemeter opp, men det kan være vel verdt turen.  En tur til eksempelvis Djuptjønna Alvtjønna, Langtjønna eller Finnkrutjønnene er en fin fjelltur som kan kombineres med spennende ørretfiske.

 

I de ulike vannene finnes det ørret av varierende antall og størrelse.  Noen av vannene har en tallrik bestand der det er lett og få fin steikefisk.  I andre vann er det litt lengre mellom fiskene men her er fisken til gjengjeld større og av meget fin kvalitet.

 

Det skal leveres fangstrapport etter endt fiske, men dette vil du automatisk bli påminnet om per mail. 

 

 

Fiskeregler

 • Fisketid: Hele året.
 • Tillatte fiskeredskaper:  Stangfiske med flue, sluk og mark.
 • Baglimit: 1 fisk over 45 cm pr.pers/døgn. 
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • All søppel, tomme flasker og tomme bokser skal ryddes opp og tas med tilbake. Dette vil bli fulgt opp av oppsynet. Manglende rydding faktureres og medfører at man ikke får kjøpe kort senere.
 • Fiskekortet gjelder IKKE for elva Sanddøla som er et anadromt vassdrag.
 • Kjøpt fiskekort refunderes ikke.
 • Fiskekortet er strengt personlig.
 • Det er obligatorisk og direkte fangstrapportering gjennom Scanatura

 • Oppdages uregelmessigheter, bes disse rapportert til oppsyn: tlf. 97046640.

Gode fisketips

Området passer godt for både markfiske, slukfiske og fluefiske.

Andre aktuelle tilbud