Fiske i Otta elv i Skjåk

Otta byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget,og harr i den nedre delen av elva. Området ved Pollfoss er svært godt egnet for fluefiske.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Geografisk sogner området til Østlandet, men store areal kiler seg inn i vestlandsfjella både i Sogn og Fjordane og Møre og Romdsdal, noe både landskap og klima bærer preg av. Fra de slake flyene i nordøst, blir fjella villere og dalene dypare mot sør og vest.

Kommunen ligger sentralt i forhold til til kjente turistdestinasjoner som Geiranger, Stryn, Lom og Jotunheimen, og er i seg selv ei naturperle som det er vel verdt å besøke.
Riksveg 15 går langs Ottavassdraget gjennom hele Skjåk.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Skjåk Almenning er en bygdealmenning på 2 millioner dekar fra 1798, og Norges største private grunneier. Hovedvirksomheten vår er skogbruk, trelast, hytter, jakt og fiske.

Skjåk Almenning er særlig kjent for villreinjakt, med over 400 fellingsløyver hvert år - og over 2/3 av korta går til utenbygds jegere. Etter hvert er vi også blitt kjent for et flott område for fjellfiske.

 

Besøk gjerne hjemmesidene til Skjåk Almenning.

 

Hos Skjåk Allmening kan du kjøpe et fiskekort som gjelder for hele Skjåk!

Kontakt oss

Skjåk Almenning

61 21 39 00

firmapost@skjak-almenning.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

I hele Otta elv, fra Lom grense til Dønfoss gjelder følgende:

Det er tillatt og fange og avlive inntil 1 fiske (ørret eller harr) over 35 cm pr.dag pr. fiskekort.

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Otta elv har sitt utspring lengst vest i Skjåk, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs Riksveg 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Det er ørret i hele vassdraget, men det er større muligheter for å få stor ørret fra Pollfoss og nedover vassdraget, enn lengst vest. Harr over 40 cm kan du få i den nedre delen av Otta elva, fra Ofossen til Lom grense.

 

Otta elv påvirkes i stor grad av snø- og bresmelting om sommeren fordi mye av nedbørsfeltet ligger svært høyt, og vi har store isbreer i Breheimen Nasjonalpark. Best fiske i Otta elva er det når elva ikke er for stor, dvs i april, mai, august og utover høsten. En kan også oppleve bra fiske midt på sommeren i perioder med lite nedbør og snøsmelting.

 

Området fra Pollfoss og ned til utløpet av Pollvatnet egner seg svært godt for fluefiske.  Strekningen er 5 km lang, og øvre del av sona er lett tilgjengelig fra vei. I den midtre delen er det best med kano eller båt, i den nedre delen er det grei atkomst fra vei på begge sider av elva. I resten av elva er det ingen restriksjoner på uttak.

 

Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Det er breslam fra de store isbreene i Breheimen Nasjonalpark som gjennom åra har fylt opp Pollvatnet og forma det til et vann med mange kanaler. Løsmassetransporten er fremdeles stor og breslammet farger vannet turkis i varme perioder om sommeren. På grunn av løsmassetransportene av grus, sand og breslam er bunnen jevn og fin for vading når elva ikke er flomstor.

 

Øverst i sona, på østsida av elva ved Pollodden er det lagt til rette med gapahuk og bålplass.

 

Gode fiskeplasser i Otta elva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen, Bismo, Ofossen, Marlo og langs Ramstadstrond sørover mot grensa til Lom.

 

Overnatting

Skjåk Almenning tilbyr 17 flott beliggende hytter. Hytta ved Heggebottvatnet ligger svært gunstig til dersom en ønsker å fiske i Otta elv.a

Hyttene ved Aursjoen ligger også i relativ nær avstand, selv om disse ligger opp på fjellet. Mer informasjon om hyttene finner du her: https://www.skjak-almenning.no/hytteutleie 

 

Mer informasjon og bilder om fiske i Otta finnes på Fishspot.no

 

Fiskeregler

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn. Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren. Fiskekortet gjelder alle vann og elver innenfor Skjåk kommune sine grenser. Til sammen over 200 vann og over 250 km med fiskeførende elver.

Fiskeregler i Otta elv fra Lom grense til utløpet av Pollvatnet

 • Det er tillatt å fange og avlive maks en ørret over 35 cm, per dag per fiskekort. Fritt uttak av ørret under 35 cm.
 • Tillatte redskap er stang og håndsnøre med flue, mark og sluk/spinner
 • Det må fiskes med mothakeløse/innklemte kroker for å kunne slippe ut igjen fisk utover kvoten.
 • Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Fiskekort skal likevel løses.
 • Alle over 20 år må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke.
 • Sesongen varer fra isen smelter om våren, til isen legger seg på høsten.
 • Ta alltid med deg gyldig fiskekort på fisketuren.
 • All bruk av død og levende fisk som agn forbudt.

 

For fullstendige fiskeregler for hele Skjåk Allmenning se vedlegg, Fiskeregler i Skjåk 2018

Vedlagte filer

Gode fisketips

Gode fiskeplasser i Otta elva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen, Bismo, Ofossen, Marlo og langs Ramstadstrond sørover mot grensa til Lom.

 

For Skjåk er det laga en egen fiskefolder "På fisketur i Skjåk", med 36 utvalgte fisketurer som gir et bra utgangspunkt for de som ikke er godt kjent her. Denne får du utelevert gratis hos på dei fleste butikker og servicebedrifter i Skjåk. 

 

Ellers må du gjerne ta kontakt med oss så skal vi gi deg bra tips avhengig av hva du er ute etter.

Andre aktuelle tilbud