Blokkodden – fiskeplass i Engerdal med universell utforming

På den universelt utformede fiskeplassen på Blokkodden kan alle forsøke seg på å fiske etter grov gjedde og sik i Drevsjøen.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning i deler av fiskeområdet. Se fiskeregler for mer informasjon

Mer detaljert beskrivelse

Ved Blokkodden Villmarksmuseum i Engerdal er det anlagt en universelt utformet fiskebrygge på fiskeplassen i Drevsjøen.  Fra denne får fiskerne tilgang til et spennende fiske etter  blant annet grov gjedde. I tilknytning til villmarksmuseet og fiskeplassen er det satt opp både lavvo, informasjonstavler og 2 WC med universell utforming. I tillegg byr plassen på platting og gapahuk på museets festplass der man kan ha sosialt samvær og grille om anledningen tilsier det.  Veier og stier er anlagt slik at museets område kan benyttes av alle. Langs Hyttelva er det anlagt klopper for  at det skal være lett å ta seg frem .

 

Drevsjøen er et grunt og produktive vann som huser stor gjedde.  Sjøen er ett av få vann i Engerdal som huser mort, som ved siden av sik, gir fantastiske vilkår for virkelig stor gjedde.  All gjedde over 85 cm skal settes mest mulig uskadet ut igjen. Dette for å sikre en attraktiv bestand av stor gjedde. Her er det muligheter til å passere tikilos grensen med god margin.

 

Blokkodden villmarksmuseum ligger på et friluftsområde like sør for Drevsjø i Engerdal kommune. Dette er et utendørs, kulturhistorisk museum med bygninger og gjenstander fra sørsamisk kultur, skogsarbeid, jordbruk, jakt og fiske. Museet ligger på et friluftsområde på Drevsjø, og gir et innblikk i hvordan menneskene har levd i Femundsmarka. Området brukes også til arrangementer i tilknytning til Blokkodden Villmarksmuseum.  Adkomst via riksvei 26.

 

Hos Johnsgård Camping  og Destinasjon Femund-Engerdal kan du leie båt med sjåfør. Disse båtene er av typen Pioner Multi og er tilpasset rullestolbrukere og andre med bevegelsesutfordringer. Båten har nedfellbar baugport som gjør det enkelt å komme på/av og legge til land uansett vannstand eller landskap. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Informasjon er også tilgjengelig på Fishspot.no

Fiskeregler

Generelle regler

Fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormsjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hyllsjøen og Store Hundsjøen (se fiskeguide). Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

 

Tillatte fiskeredskaper:

 • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang, og inntil tre pilkestikker under isfiske, men da forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Bruk av oter tillates i Femund og Engersjøen. Ved dorging tillates maks 6 stenger/sluker pr båt i Engersjøen og Femund, og 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen.


Fangstbegrensinger (gjelder ikke barn u/16 år):

 • I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn.
 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.


Fredningstid:

 • I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden 01. september - 15. november. Unntatt er Femundselva hvor fiske er tillatt hele denne perioden, og Gløta, Isterfossen og Sømåa, hvor fiske etter harr er tillatt denne perioden. Husk stangfiskeforbud i Gløta, Isterfossen og Femundselva om våren (15. mars - 15. mai) for å verne om elvens bestand av stor, stasjonær ørret.


Rene fluefiskesoner:

 • Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen, Galtstrømmen, Galthue og Engeråa er kun tradisjonelt fluefiske tillatt.

 

Se utfyllende fiskeregler i lenken nedenfor

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud