Fluefiske i Engerdal

Store områder med ørret, harr, sik og røye hvor du kan dra på "oppdagelsesferd" i villmarka, eller benytte deg av rendyrkede fluefiskesoner med unike kvaliteter.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er begrensninger i kvote og størrelse på fisken i fangstene. Se Fiskeregler for nærmere beskrivelser

Mer detaljert beskrivelse

Fluefisket har lange tradisjoner i Engerdal. Det var her, ved bredden av Galtsjøen, de engelske advokatbrødrene fant sitt fluefiskemekka på slutten av 1800-tallet. Det var etter sigende disse to som brakte fluefisket til Engerdal, sterkt influert av Frederic M. Halfords fiskefilosofi. I fra nyere tid har kjente fluebindere som Jon og Erling Sand skapt fluer, som i dag er velkjente klassikere for de fleste skandinaviske fluefiskere, på grunnlag av fiskemulighetene i kommunen.   

Enten du foretrekker egen ekspedisjon med fiske fra kano/ kajakk langs land i de større sjøene på jakt etter beitende storørret, harr eller grunntvannssik - eller et mer tilrettelagt fiske i egne fluefiskesoner på rennende vann - her finner du garantert noe som faller i smak!  Området gir deg mange valgmuligheter med sine omlag 900 sjøer, tjern, elver og åer, en variert vassdragsnatur som huser både stor ørret, røye, harr, gjedde, abbor, sik og stor lake.

Her finner man alt fra stilleflytende elver, strømmende og storsteinede stryk, strømnakker og brekk, avløst av håer og stille vann innimellom. Dette gir på sin side en insektsrikdom og diversitet som inspirerer til å svinge stanga gjennom hele sommeren, med imitasjoner av store døgnfluer eller fjærmyggimitasjoner.

Fisket i Engerdal byr på et allsidig tilbud og flere områder med ulik forvaltning. Du kan oppleve alt fra et villmarksfiske langt fra allfarvei i Femundsmarka - til tilrettelagte fiskeplasser for deg med begrensede beveglsesmuligheter.  Engerdal Fjellstyre forvalter fisket og driver en aktiv tilrettelegging med blant annet kultivering av fiskevann, omfattende kalking og også fiskeutsettinger i vann som ikke reproduserer.

 

Beskrivelse av fluefiskesonene:

Galtstrømmen fluefiskesone ligger mellom Galthåen og Galtsjøen. I Galtstrømmen er vadere en nødvendighet. Når det er store klekkinger av døgnfluer eller vårfluer kommer både stor harr, stor sik og virkelig stor ørret på strømmen for å beite. Og når ørreter på 3 kg ploger i den grunne strømmen i juninatta, ja, da er spenningen til å føle på. Fangstbegrensninger på harr og ørret, men ingen kortbegrensing.

Galthodet fluefiskesone ligger fra utløpet av Galtsjøen og nedover Femundselva. På vestsiden av Galthodet ligger Smithsetra som ble satt opp av engelske fluefiskelorder på slutten av 1800-tallet.  Harren dominerer og det er gode muligheter for harr over 45 cm. Fangstbegrensninger på harr og ørret, men ingen kortbegrensing.

Engeråa fluefiskesone i Erling Sand og Torill Kolbus favorittelv. Engeråa er ei lita elv som renner fra Litj-Engeren og snor seg gjennom dalen i en blanding av skog- og kulturlandskap ned til Engersjøen. Elva gir gode muligheter for harr og ørret gjennom hele elvestrekningen. Området har en døgnkvote på to fisk og maksimalmålsforvaltning, men ellers ingen begrensing i antall fiskekort. Fluesona ligger i elvas nedre deler, avgrenset mellom Kansebekken og mot utløpet i Engersjøen.

Isterforssen fluefiskesone - ved utløpet av den store sjøen Isteren er det et særdeles godt harrfiske sommeren gjennom. Når klekkingene er gode slipper store mengder harr seg ned fra Isteren og vakingen kan være svært intens. Isteren fungerer som et magasin og sørger for at fiskeforholdene i liten grad blir preget av nedbør. Vær oppmerksom på at det er fangstbegrensninger på harr og ørret, men ingen kortbegrensing.

Fiskeregler

Generelle regler

Fiskekort gjelder for hele Engerdal kommune, med unntak av Isteren, Ormsjøen, Svalsjøen, Sylens private område, Hyllsjøen og Store Hundsjøen (se fiskeguide). Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

 

Tillatte fiskeredskaper:

 • Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang, og inntil tre pilkestikker under isfiske, men da forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Bruk av oter tillates i Femund og Engersjøen. Ved dorging tillates maks 6 stenger/sluker pr båt i Engersjøen og Femund, og 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Drevsjøen og Vurrusjøen.


Fangstbegrensinger (gjelder ikke barn u/16 år):

 • I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.
 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn.
 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn.
 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.
 • I sjøene Drevsjøen og Vurrusjøen er størstemål på gjedde 85 cm. All levende gjedde lengre enn 85 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.


Fredningstid:

 • I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden 01. september - 15. november. Unntatt er Femundselva hvor fiske er tillatt hele denne perioden, og Gløta, Isterfossen og Sømåa, hvor fiske etter harr er tillatt denne perioden. Husk stangfiskeforbud i Gløta, Isterfossen og Femundselva om våren (15. mars - 15. mai) for å verne om elvens bestand av stor, stasjonær ørret.


Rene fluefiskesoner:

 • Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen, Galtstrømmen, Galthue og Engeråa er kun tradisjonelt fluefiske tillatt.

 

Se utfyllende fiskeregler i lenken nedenfor

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud