Isfiske på statsallmenning i Ålen

Tilbudet gjelder for krokfiske i Gauldal, Hersjedal og Holden st.allmenninger som administreres av Ålen fjellstyre. Tilbudet er variert med fisk i alle vann.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse


Fjellstyrene selger egne kart over statsallmenningene i Holtålen, ta kontakt med fjellstyrekontoret - alen@fjellstyrene.no

Viktige datoer


16.12.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Ålen fjellstyre

72415577, mob 90920968

alen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Sesong kort gjelder også for sommerfiske i alle vann på Gauldal, Hersjedal og Holden statsallmenning.

 

Gauldal st.allm: 196.000 dekar stor allmenning med flere sjøer og mange mindre fiskevann. 
Hersjedal st.allm: 292.000 dekar stor allmenning med 4 sjøer og et utall mindre fiskevann. 
Holden st.allm: 23.000 dekar stor allmenning med noen mindre fiskevann.
Stangkortene er felles for alle 3 allmenningene. Tilrettelagte gapahuker ved Meiåan og Fjellbekktjønna i Hersjedal statsallmenning. Se forøvrig hjemmesiden fjellstyrene.no/alen for ytterligere informasjon. Handikappfiskeplass ved Langen i Båttjønndalen.

 

Fiskebestand

Ørrett i alle fiskevann samt røye i Riasten, Stor-Øvlingen, Busjøen, Øyungen og Langen. Varierende størrelse,men flere vann med riktig fin fisk.
Ørekyte har spredd seg til Stor-Øvlingen og Riasten i Gauldal st.allm. og i Fordavassdraget i Hersjedal st.allm. Ta forhåndsregler slik at arten ikke spres videre.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Gauldal st.allm. Ligger mellom Ålen og Stuggudalen. Lett fjelltereng med bjørkeskogsbelter i dalene. Tett bjørkeskog rundt Riasten.
Hersjedal st.allm. Ligger sør og vest for Hessdalen. Inngår i Forolhogna nasjonalpark. Variert fjellterreng med større bjørkeskogsbelter i dalene.
Holden st.allm. Ligger vest for RV 30 mellom Ålen og Røros. Lett fjellterreng med bjørkeskog med mot RV 30.

 

Anbefalte lenker

 

 

Fiskeregler

Viser til egne fiskeregler for statsallmeningene i Holtålen, se vedlagte fil.
Stangfiske hele året. Sesongkortene følger kalenderåret.
Oterfiske for utenbygdsboende er ikke tillatt i følgende vann: Langtjønnan, Meiåtjønnan, 1000-metertjønna, Elgtjønna, Øvre Fjellbekktjønn, Bergtjønna i Gruvdalen, Bergtjønna ved Elgsjøen, tjønnene i Gruvdalen, Øvre og nedre Svarttjønn, Stor-Sandtjønna, Holtålstjønna, Naustertjønna, Juploken, Lille Finnsåtjønna, Storbekklokan, Lille Hovsbekktjønna, Tjønnvolltjønna, Rundhaugtjønna, Menntjønna, Gåstjønna, Søndre Skjellåtjønnan og Vardpiktjønna.

Andre aktuelle tilbud