Fiske i Haltdal statsallmenning

Tilbudet gjelder for stangfiske i Haltdal statsallmenning som administreres av Haltdalen/ Ålen fjellstyre. Tilbudet er variert med fisk i alle vann.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Fjellstyrene selger egne kart over statsallmenningene i Holtålen, ta kontakt med fjellstyrekontoret - haltdalen@fjellstyrene.no

Kontakt oss

Haltdalen fjellstyre

72415577, mob 90920968

haltdalen@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

Døgnkortet gjelder bare for Haltdal statsallmenning.

Uke og sesong kort er felles og gjelder for områdene.

Haltdal Søndre og Nordre statsallmenning og Østerå statsallmenning

 

Østerå statsallmenning 34 000 dekar.

Haltdal Søndre og Nordre statsallmenning 129 000 dekar.

 

Haltdalen fjellstyre administrerer statsallmenningene i Holtålen kommune og tilbyr sportsfiske etter ørret og røye i kanskje noen av de flotteste turområder Norge kan tilby. Allmenningene berører dels Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, dels områder nord og øst for Gauldalen med Kjølifjellet og Stor Skarven som sentrale fjell.  Svært gode naturgitte forhold gir fisken i disse områdene gode næringsforhold hvor de kan beite på nært uante mengder krepsdyr som marflo.

Fiskeregler

Viser til egne fiskeregler for statsallmeningene i Holtålen, se vedlagte fil.
Stangfiske hele året. Sesongkortene følger kalenderåret.
Oterfiske for utenbygdsboende er ikke tillatt i følgende vann: Langtjønnan, Meiåtjønnan, 1000-metertjønna, Elgtjønna, Øvre Fjellbekktjønn, Bergtjønna i Gruvdalen, Bergtjønna ved Elgsjøen, tjønnene i Gruvdalen, Øvre og nedre Svarttjønn, Stor-Sandtjønna, Holtålstjønna, Naustertjønna, Juploken, Lille Finnsåtjønna, Storbekklokan, Lille Hovsbekktjønna, Tjønnvolltjønna, Rundhaugtjønna, Menntjønna, Gåstjønna, Søndre Skjellåtjønnan og Vardpiktjønna.

Andre aktuelle tilbud