Femund Engerdal - Harr og ørret i Femundselva

Femundselva renner gjennom fantastisk natur fra utløpet av Galtsjøen og nedover Elvdalen til Trysil. Fiskekortet gjelder med noen unntak hele Engerdal kommune.

Arter

 • Ørret
 • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Kontakt oss

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Maksmål på ørret er 38 cm og harr 38 cm med slikt unntak: Hver fisker kan ta en ørret og en harr over maksmålet pr. døgn.

Mer detaljert beskrivelse

Femundselva byr på varierende stryk, men også stille partier med dype kulper, og tilgjengeligheten er god. Her er det muligheter for fine fangster av harr og ørret. Elva renner gjennom fantastisk natur fra utløpet av Galtsjøen og nedover Elvdalen fra Engerdal til grense Trysil.  

Med unntak av fluefiskesone på Galthodet er det her tillatt med alle typer redskaper, det være seg flue, mark eller spinner. Husk likevel maksmål med døgnkvote på harr og ørret.

 

Fiskeplassene i Femundselva er ett tilgjengelig fra vei med flere oppmerkede parkeringsplasser.

 

Se vår hjemmeside Engerdal Fjellstyre for mer info samt oppdaterte fangstrapporter.

 

Andre nyttige linker :

Fiskeregler

FISKEREGLER FOR UTENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE)

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort, unntatt fiske i henhold til stadfestede særrettigheter.
Barn under 16 år fisker gratis, med unntak av garnfiske.


1  Fiskeredskaper
Fiskekortet gir rett til:

 • bruk av én fiskestang
 • bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Unntak:

På vannene i Sømåkvolvet og på Hognsjøen er det kuntillatt med én pilkestikke

 • håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo.
 • Oter er tillatt på Femund og Engersjøen.

Ved dorging, inkludert dorgeredskap som dyprigg og planerboard, tillates maksimum 6
stenger/sluker pr. båt i Femund og Engersjøen, og maksimum 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen,
Vurrusjøen og Drevsjøen. I øvrige vann/elver er dettillatt å dorge med én stang per fisker.

 

Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen,
Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen, er kun tradisjonell
fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske med vanlig
sportsfiskeredskap også i fluesonene.


2  Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger
Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm. Øvrige
størrelse- og fangstbegrensinger:

 • I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva ned til Trysil grense er

størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over
størstemålet pr døgn.

 • I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2

ørreter over størstemålet pr døgn.

 • I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm. - I Engeråa kan hver

fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.

 • I sjøene Drevsjøen, Vurrusjøen og Langsjøen er størstemål på gjedde 80 cm. All levende gjedde

lengre enn 80 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.

 

Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.


3  Fredningstid
I Gløta, Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er
stangfiske forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. Fisking gjennom isen er tillatt i samme periode. I
alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november med følgende
unntak:

 • Stangfiske tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense.
 • Stangfiske etter harr tillates i Gløta, Galtstrømmen, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke

aktivt fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd
ut igjen.

 

I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra
fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november.


5  Vänerlaks og forbud mot fiske
Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes mest mest
mulig uskadd ut igjen.

Alt fiske er forbudt i Elgåelva og Revlingåa nedstrøms turstien til Svukuriset
turisthytte.

I Sømåkvolvet og på Hognsjøen er fiskefra båt eller flytefarkost ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å bruke levende agnfisk og agnfisk som ikkeforekommer naturlig på fiskeplassen. Alt fiske fra
offentlig veg/bru er forbudt.


6  Fiskereglenes ikrafttreden
Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2020 og inntil videre.

Andre aktuelle tilbud