Femund Engerdal - Femunden

Femunden, Norges tredje største innsjø, er omgitt av villmarkssus. Fiskekortet gjelder med noen unntak hele Engerdal kommune.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Engerdal fjellstyre forvalter Norges største statsallmenning. Tilrettelegging for fiske og fisketurisme er en svært viktig del av vårt arbeid. Fjellstyret har seks ansatte.  

Fiskekvoter

Maksmål på ørret er 40 cm med slikt unntak:  Hver fisker kan ta to ørret over maksmålet pr. døgn

Mer detaljert beskrivelse

Femunden, Norges tredje største innsjø, er omgitt av villmarkssus og får frem «oppdageren» i deg. Opplev et eventyrlig fiske i kanskje Norges flotteste natur, uavhengig av om det er trolling etter storørret opp til 10 kg, eller oter- og markdragfiske etter halvkilos røye og ørret som fenger. Her er det båt- eller kanofiske som gjelder. Husk at det kan blåse opp raskt så ved bruk av kano eller småbåt – vis varsomhet og sørg for å holde langs land. Det finnes muligheter for kanoutleie.

 

NB: Det gjøres oppmerksom på at de helt nordlige deler av Femund ligger i Røros kommune og har eget fiskekort.

Deler av Femunds omkringliggende villmark er verneområder med spesielle bestemmelser. Generelt gjelder sporløs ferdel. Bålfyring er tillatt, men kun med løs kvist funnet på bakken. De 300-400 år gamle tørrfurugaddene bør få stå fred.

 

Se vår hjemmeside Engerdal Fjellstyre for mer info samt oppdaterte fangstrapporter.

 

Andre nyttige linker :

Fiskeregler

FISKEREGLER FOR UTENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE)

Fiske kan bare drives mot løsing av fiskekort, unntatt fiske i henhold til stadfestede særrettigheter. Barn under 16 år fisker gratis, med unntak av garnfiske.  

 

1             Fiskeredskaper
Fiskekortet gir rett til:
– bruk av én fiskestang
- bruk av inntil tre pilkestikker under isfiske, men forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig oppsyn. Unntak: På vannene i Sømåkvolvet og på Hognsjøen er det kun tillatt med én pilkestikke  
- håvfiske etter sik i Gløta, Sorkelva, Hyttelva, Lillebostrømmen og Vordåa v/Lillebo. Oter er tillatt på Femund og Engersjøen.
Fiske med støkrok er kun tillatt på Engersjøen hvor det tillates bruk av inntil 5 stikker pr mannskap.

Ved dorging, inkludert dorgeredskap som dyprigg og planerboard, tillates maksimum 6 stenger/sluker pr. båt i Femund og Engersjøen, og maksimum 4 stenger/sluker pr båt i Langsjøen, Vurrusjøen og Drevsjøen. I øvrige vann/elver er det tillatt å dorge med én stang per fisker.

Fluefiskesoner: Innenfor oppmerkede soner ved Isterfossen ovenfor Isterfossbrua, Galtstrømmen, Femundselva ved Galthue og Engeråa fra Kansbekken til Engersjøen, er kun tradisjonell fluestang/fluer der snøret utgjør kastevekten tillatt. Barn under 16 år kan fiske med vanlig sportsfiskeredskap også i fluesonene. 

 

2             Minstemål/størstemål/fangstbegrensninger
Minstemål: I Røa, Sømåa, Gløta, Sømåkvolvet og Lomtjønna er minstemål på ørret 25 cm.  Øvrige størrelse- og fangstbegrensinger:
- I Gløta og på strekningen f.o.m. Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva ned til Trysil grense er størstemål på ørret 30 cm og harr 38 cm, med slikt unntak: Hver fisker kan ta 1 ørret og 1 harr over størstemålet pr døgn. 
- I Femund og Langsjøen er størstemål på ørret 40 cm med slikt unntak: Hver fisker/båtlag kan ta 2 ørreter over størstemålet pr døgn. 

- I Engersjøen er minstemål for ørret 35 cm. 
- I Sømåa kan hver fisker kun ta to harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm.  - I Engeråa kan hver fisker kun ta to ørret eller harr pr døgn, hvorav maks en over 38 cm. 


- I sjøene Drevsjøen, Vurrusjøen og Langsjøen er størstemål på gjedde 80 cm. All levende gjedde lengre enn 80 cm skal her settes mest mulig uskadd ut igjen.  Unntak: Barn under 16 år er unntatt fra samtlige størrelsesbegrensinger.

 

3             Fredningstid
I Gløta, Isterfossen, Galtstrømmen og Femundselva fra utløpet av Galtsjøen til Trysil grense er stangfiske forbudt f.o.m. 15. mars t.o.m. 15. mai. Fisking gjennom isen er tillatt i samme periode. I alle bekker og elver er fiske forbudt i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november med følgende unntak:
- Stangfiske etter harr tillates i Femundselva fra Galtsjøen til Trysil grense, Gløta, Galtstrømmen, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke aktivt fiske etter ørret i denne perioden. All fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd ut igjen.

I sjøer og tjern er fiske tillatt hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utfallsos i perioden f.o.m 1. september t.o.m 15. november. 

 

5             Vänerlaks og forbud mot fiske
Vänerlaks – i alle livsstadier – er til enhver tid fredet. All fanget vänerlaks skal straks settes mest mest mulig uskadd ut igjen. Alt fiske er forbudt i Elgåelva og Revlingåa nedstrøms turstien til Svukuriset turisthytte. I Sømåkvolvet og på Hognsjøen er fiske fra båt eller flytefarkost ikke tillatt. Det er ikke tillatt å bruke levende agnfisk og agnfisk som ikke forekommer naturlig på fiskeplassen. Alt fiske fra offentlig veg/bru er forbudt.  

 

6             Fiskereglenes ikrafttreden 
Fiskereglene (vedtektene) gjelder f.o.m. 01.01.2020 og inntil videre.

 

FISKEREGLER FOR INNENBYGDSBOENDE (SPORTSFISKE) KAN DU LESE I VEDLAGT FIL UNDER.

Andre aktuelle tilbud