Røyefiske i Røsjøen, Trysil

Røsjøen finnes nord i Trysil kommune. Kvaliteten på røya er meget god. Attraktivt fiskevann både sommer og vinter. Det er ca. 1,5 km gange inn til sjøen.

Arter

  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kontakt oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

62451200

post@trysil-fellesforening.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på ørret og harr over størstemål i Trysilelva. Se fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Røsjøen er et fjellvann beliggende nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal på 230 daa og  en gjennomsnittsdybde på drøyt fire meter, hvor største dyp er 10 meter. Sjøen omkranses av blandingsskog med fjellskogpreg. Mesteparten av strandlinjen består av fast mark, og det er lite vegetasjon i strandsonen. Røye, som er eneste fiskeart, har gode betingelser i vannet hvor  kjølig og oksygenrikt vann gir gode muligheter for naturlig rekruttering. På grunn av sjøens gode vannkvalitet og gode røyeproduksjon har det ikke vært behov for spesielle kultiveringstiltak eller særskilte fangstbegrensninger.

 

Røsjøen er åpen for sportsfiske hele året men fiske fra båt er ikke tillatt. Sjøen er et populært fiskevann, ikke minst om vinteren. Sjøen huser en bestand med et rikt innslag av storvokst fisk fra 25- til 50 cm. Fiskens kondisjon indikerer en god næringstilgang i forhold til fiskemengden. Marflo forekommer i fiskens næring og viser at vannkvaliteten i Røsjøen er god.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.

 

NB! Nye fiskeregler gjeldende fra 2014 med blant annet innføring av størstemål i deler av Trysilelva.

Utdrag fra fiskereglene: 

  • Fisketid hele året. Med enkelte unntak.
  • Størstemål for harr og ørret i Trysilelva:   Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
  • Minstemål for deler av Trysilelva: Fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
  • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Les fullstendige fiskeregler på linken under.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud