Trysil – Trysilelva fra Sennsjøen til Koloa

Denne strekningen av Trysilelva er på hele ca. 55 km. Fiskekortet gjelder med noen unntak hele i det meste av Trysil kommune.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

62451200

post@trysil-fellesforening.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på ørret og harr over størstemål i Trysilelva. Se fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Strekningen fra Sennsjøen til utløpet av Engeråa (10 km):  Er viden kjent som en spennende og god fiskestrekning.  Her går elva i ville stryk, avbrutt av dype loner og store høler der det kan stå stor fisk.  Harr, ørret og noe sik er dominerende.  Kan være noen steder det er vanskelig å komme til på grunn av ulendt terreng.

 

Strekningen fra Eidehølen til Jordet (14 km):  Jevnt strømrikt parti med harr og ørret.  Fisken er ikke spesielt storvokst på denne strekningen, men fangstene kan være gode.

 

Strekningen Jordet og Innbygda (15 km):  Strekningen er populær blant fluefiskere.  Her finnes kjente fiskeplasser som Djupfloen, Trettkilen, Mosengfloen og Øren med flere.  Dette er en god harrstrekning.

 

Strekningen Innbygda til Koloa (16 km):  Her endrer elva karakter der den flyter stille med fin bunn og grasbevokste elvekanter.  Gjedde og sik er dominerende arter.  Siken er storvokst på 1 – 2 kilo, av ok til opp til 3 kilo.  Ikke så mye ørret, men den som finnes kan bli stor.  Harren varierer fra 3 – 6 hg, men det tas ofte harr på over en kilo.  Kjente fiskeplasser er Gråa og Øråstryket.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.

 

NB! Nye fiskeregler gjeldende fra 2014 med blant annet innføring av størstemål i deler av Trysilelva.

Utdrag fra fiskereglene: 

 • Fisketid hele året. Med enkelte unntak.
 • Størstemål for harr og ørret i Trysilelva:   Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
 • Minstemål for deler av Trysilelva: Fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Les fullstendige fiskeregler på linken under.

Andre aktuelle tilbud