Trysilelva Nord for Sennsjøen

Spennende fiske i et fantastisk naturområde. Harren dominerer, men det finnes også ørret og sik. Fiskekortet gjelder med noen unntak hele i det meste av Trysil kommune.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Sik
 • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kontakt oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

62451200

post@trysil-fellesforening.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på ørret og harr over størstemål i Trysilelva. Se fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Trysilelva nord for Sennsjøen byr på et spennende fiske i et fantastisk naturområde. Elva har på denne strekningen slake strømninger. Store deler av elva er vadbar, men med kano eller båt nås også de mer utilgjengelige områdene. Harren dominerer på denne strekningen, men det finnes også ørret og sik.  Danica-klekkinger inntreffer normalt siste uken i juni.  Denne strekningen av Trysilelva har maksmålsforvaltning.

 

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.

 

NB! Nye fiskeregler gjeldende fra 2014 med blant annet innføring av størstemål i deler av Trysilelva.

Utdrag fra fiskereglene: 

 • Fisketid hele året. Med enkelte unntak.
 • Størstemål for harr og ørret i Trysilelva:   Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
 • Minstemål for deler av Trysilelva: Fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Les fullstendige fiskeregler på linken under.

Andre aktuelle tilbud