Fiske i Trysil

Opplev et spennende fiske i Trysil! Med ett fiskekort kan du fiske både i Trysilvassdraget og Ljøravassdraget, totalt mer enn 120 elver og vann.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Avstand fra Oslo er ca 20 mil, og reisetiden er ca 2,5 timer.

Video

Om oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Kontakt oss

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

62451200

post@trysil-fellesforening.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på ørret og harr over størstemål i Trysilelva. Se fiskeregler

Mer detaljert beskrivelse

Trysil er et av landets best tilrettelagte områder for innlandsfiske. Trysilelva er en av Østlandets mest kjente fiskeelver. Fra Engerdalsgrensa til Sennsjøen byr elva på fine fluefiskestrekker i vakker natur. Her finnes både ørret og harr. På strekningen fra Sennsjøen til Innbygda domineres Trysilelva av strømrike partier med ørret og harr. Fra Innbygda til Kolos endrar elva karakter og blir stilleflytende. I tillegg til harr får en på denne delen innslag av storvokst sik og gjedde. Fra kolos til svenskegrensen blir strømbildet mer variert. Noen av de beste fluefiskeområdene finnes i sør hvor det er harren som dominerer. 

En mer ukjent perle er den noe mindre elva Ljøra i østre Trysil. Ljøra er mest strømrik i de øvre delene nord for grenda Ljørdalen, mens den får roligere partier lenger sør. Også i Ljøra finner en både ørret og harr.
I tillegg til disse to elvene omfatter fiskekortet en rekke mindre elver, sjøer og tjern. I de nordlige deler av kommunen er ørret og røye de vanligste artene, mens i sør er skogstjern med abbor og gjedde det typiske.

 

Fiskebestand

Fisken i disse vassdragene er generelt av god kvalitet og lite påvirket av forurensning. Både i Trysilelva og Ljøra tas det årlig ørret og harr mellom en og to kilo. I flere av småelvene og i sjøene tas det også storvokst fisk.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 100 elver, sjøer og tjern.

 

NB! Nye fiskeregler gjeldende fra 2014 med blant annet innføring av størstemål i deler av Trysilelva.

Utdrag fra fiskereglene: 

 • Fisketid hele året. Med enkelte unntak.
 • Størstemål for harr og ørret i Trysilelva:   Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn.
 • Minstemål for deler av Trysilelva: Fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Vänerlaks er fredet. All fanget Vänerlaks skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Les fullstendige fiskeregler på linken under.

Gode fisketips

Etter at isløsning og vårflom er unnagjort starter vanligvis fiskesesongen i Trysil i begynnelsen av juni. I månedsskiftet juni/juli opplever fluefiskerne sitt høydepunkt da man både i Trysilelva og Ljøra opplever store danica- og vulgataklekkinger. Vi anbefaler også å prøve harrfisket i august og september. Dette kan være veldig bra og du har i praksis elva for deg selv. I Trysil finnes det også flotte muligheter for isfiske, der Sennsjøfisket i slutten av april er vinterens høydepunkt.

Andre aktuelle tilbud