Fiske i Trysil

Ett fiskekort dekker nesten alle vann og vassdrag i Trysil kommune! På dette kortet fisker du både i Trysil- og Ljøravassdraget, totalt mer enn 120 elver og vann.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Beliggenhet

Kontakt selger

Trysil Fellesforening for jakt og fiske

62451200

post@trysil-fellesforening.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Trysil Fellesforening er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningen administrerer fisket på ca. 90 % av kommunens arealer og driver et aktivt kultiveringsarbeid og tilrettelegging for fiske. 

Fiskekvoter

Kvotebegrensning på ørret og harr over størstemål i Trysilelva. Se link til fiskeregler lenger ned.

Mer detaljert beskrivelse

Trysil er et av landets best tilrettelagte områder for innlandsfiske. Trysilelva er en av Østlandets mest kjente fiskeelver. Fra Engerdalsgrensa til Sennsjøen byr elva på fine fluefiskestrekker i vakker natur. Her finnes både ørret og harr. På strekningen fra Sennsjøen til Innbygda domineres Trysilelva av strømrike partier med ørret og harr. Fra Innbygda til Kolos endrar elva karakter og blir stilleflytende. I tillegg til harr får en på denne delen innslag av storvokst sik og gjedde. Fra Kolos til svenskegrensen blir strømbildet mer variert. Noen av de beste fluefiskeområdene finnes i sør hvor det er harren som dominerer. 

En mer ukjent perle er den noe mindre elva Ljøra i østre Trysil. Ljøra er mest strømrik i de øvre delene nord for grenda Ljørdalen, mens den får roligere partier lenger sør. Også i Ljøra finner en både ørret og harr.
I tillegg til disse to elvene omfatter fiskekortet en rekke mindre elver, sjøer og tjern. I de nordlige deler av kommunen er ørret og røye de vanligste artene, mens i sør er skogstjern med abbor og gjedde det typiske.

 

Fiskebestand

Fisken i disse vassdragene er generelt av god kvalitet og lite påvirket av forurensning. Både i Trysilelva og Ljøra tas det årlig ørret og harr mellom en og to kilo. I flere av småelvene og i sjøene tas det også storvokst fisk.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for hele Trysil Fellesforenings fiskeområde som dekker det meste av Trysil kommune og omfatter ca. 120 elver, sjøer og tjern.

 

Utdrag fra fiskereglene: 

 • Fisketid hele året med enkelte unntak.
 • Størstemål for ørret og harr i deler av Trysilelva (nord for Sennsjøen og sør for Kolos):  Ørret over 30 cm og harr over 35 cm skal settes ut igjen.  All fisk over størstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen med slikt unntak: Hver fisker kan fange og avlive en ørret eller harr over størstemålet per døgn. Det bør benyttes mothakeløse kroker under fisket.
 • Minstemål for deler av Trysilelva: Fra Sennsjøen til Koloåas utløp er minstemål for ørret og harr 25 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Minstemål i Ljøra sør for Flobrua: Minstemål for ørret er 25 cm og for harr 30 cm. All fisk under minstemålet skal straks settes mest mulig uskadd ut igjen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Barn under 16 år fisker gratis.

 

Les fullstendige fiskeregler på linken under.

Veibeskrivelse

Avstand fra Oslo er ca. 20 mil, og reisetiden er ca 2,5 timer.

Gode fisketips

Etter at isløsning og vårflom er unnagjort starter vanligvis fiskesesongen i Trysil i begynnelsen av juni. I månedsskiftet juni/juli opplever fluefiskerne sitt høydepunkt da man både i Trysilelva og Ljøra opplever store danica- og vulgataklekkinger. Vi anbefaler også å prøve harrfisket i august-oktober. Dette kan være veldig bra og du har i praksis elva for deg selv. I Trysil finnes det også flotte muligheter for isfiske, der Sennsjøfisket i slutten av april er vinterens høydepunkt.

Andre aktuelle tilbud