Fiske i Selbustrand Utmarkslag

Sportsfiske etter ørret og røye i ca 40 vann med bitevillig fisk. Enkel tilkomst og godt tilrettelagt for barn og familier på fisketur ved enkelte vann. Fiskekort gjelder også for fiske med oter.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Selbustrand Utmarkslags område ligger vest for Fv. 705 fra Tømra til Vinsmyra. Nordre grense går etter fylkesmerket fra Vinsmyra og vestover mot Litlfjellet, så sørvestover  mot Baklifjellet og ned mot Haukåtjenna v/ Fv 963. Derfra går grensen mot Damtjern /Dambekken. I sør går grensen mot innmarka på Selbustrand og inn til Tømra. Totalt areal er vel 60.000 da.

 

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Kontakt oss

Selbu Utmarksråd

Lars Olav Mogård

90958599

lars.olav@neanett.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ikke innført fangsbegrensninger under fiske i Selbu. Det anmodes likevel til måtehold i uttak av stor fisk.

Mer detaljert beskrivelse

Det er bortimot 40 vann og tjern med fisk på området. Flere av de har til dels fin fisk, ,andre har mye men små fisk. Der vil du imidlertid få stor fangst i antall. Artene er i hovedsak ørret og noe røye. Det er lagt til rette for turbrukere med gapahuker på flere steder. Disse er til fri benyttelse for alle. Vis hensyn rundt gapahukene og ikke bruk trærne til ved. Vis også aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i området. De fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

Det selges egne fiskekort for Selbustrand Utmarkslags område. Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte  ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder kun for fiske på Selbustrand Utmarkslags område.

 

 • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar - 20. august.
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 909 58 599 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport'n.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Gode fisketips

Gråsjøen holder mye bitevillig ørret og røye og er et godt alternativ for småbarnsfamilier på fisketur. Dette er et godt tilrettelagt fiskevann for barn med lett adkomst. Fiske med mark og små spinnere anbefales.

I Svendalstjenna kan man fiske ørret med god kvalitet og som passer godt i steikepanna. hit er det enkel adkomst. Anbefalt fiskeredskap er mark, spinner, oter og sluk.

Forsøk også Damtjenna og Høstvolltjenna.

Andre aktuelle tilbud