Sportsfiske i Roltdalen statsallmenning

I Skarvan og Roltdalen nasjonalpark kan du fiske etter ørret og røye i en rekke små og store vann, elver og bekker i et stort uberørt skog og fjellområde i Sør-Trøndelag.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Roltdalen Statsallmenning er en del av Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark. I nasjonalparken skal ivareta et urørt fjell- og skogområde typisk for regionen, samt at biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta.

Vær derfor oppmerksom på at ferdsel skal foregå så skånsomt som mulig. Les mer i verneforskriften.

 

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging. 

Kontakt oss

Selbu Utmarksråd

Lars Olav Mogård

90958599

lars.olav@neanett.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ikke innført fangsbegrensninger under fiske i Selbu. Det anmodes likevel til måtehold i uttak av stor fisk (over 600g). 

Mer detaljert beskrivelse

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger i Sør- og Nord-Trøndelag vest for Sylene. Her kan man oppleve et spesielt rikt biologisk mangfold, omkranset av det mektige Skarvan-massivet, Fongen og Ruten. Her er rike og varierte kulturminner i form av fangstanlegg, jernvinner, setergrender og spor av samisk bosetning og næringsvirksomhet. Området har gode tilkomstmuligheter inn til nasjonalparken med bil. Følg skilting til Schulzhytta. . Deretter er det bare å ta beina fatt etter det brede tilbudet av stier og gamle ferdselsårer inne i området. En må påregne gangtid på minst en time eller mer for 
å komme inn i terrenget, avhengig av veivalget.

Det selges egne fiskekort for Roltdalen stasallmenning. Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder kun for fiske i Roltdalen Statsallmenning.

 

 • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar - 20. august.
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 909 58 599 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport'n.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Gode fisketips

Området har flere gode fiskevann som huser ørret av fin størrelse og kvalitet. Ørret opp mot kiloet er ingen umulighet. Det anbefales å forsøke lykken i blant andre Rimsjøen og Kroksjøen. Fiske med flue, mark, spinner og sluk kan alle gi godt resultat. 

 

For de som setter pris på et nostalgisk fiske med mark og langstang er blant annet Krossåa et spennende alternativ.

Andre aktuelle tilbud