Fiske i Flora Utmarkslag

Sportsfiske etter ørret og røye i flere små og store vann, samt bekker og elver. Fisk med god kvalitet og størrelse i flere vann. Fiskekort gjelder også for fiske med oter i Usmesjøen.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

 

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Kontakt oss

Selbu Utmarksråd

Lars Olav Mogård

90958599

lars.olav@neanett.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ikke innført fangsbegrensninger under fiske i Selbu. Det anmodes likevel til måtehold i uttak av stor fisk (over 600g). 

Mer detaljert beskrivelse

Flora Utmarkslag har ca 10 store og små vann og tjern med fisk. Flere av de kan vise til ørret opp mot 1 kilo. Spennende fiske i flere bekker og elver. Vær oppmerksom på at det er begrenset tilgang til fiske i - eller avsnitt i strandsonen- i enkelte vann. 

 

Fiske med oter er tillatt kun i Usmesjøen.

 

Vis aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i området. De fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

Det selges egne fiskekort for Flora Utmarkslags område. Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder kun for fiske på Flora Utmarkslags område.

 

 • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar - 20. august.
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 909 58 599 , eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport'n.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Gode fisketips

Flora Utmarkslag anbefaler å forsøke fisket i Usmesjøen og Evsjøen.

Andre aktuelle tilbud