Fiske i Østrungen og Kolsetrya Utmarkslag

Østrungen Utmarkslag, Nålbogen statsallmenning og Kulsetrya Utmarkslag tibyr et felles fiskekort. Enkel tilkomst og godt tilrettelagt for barn og familier på fisketur ved enkelte vann.

Arter

 • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Østrungen Utmarkslag

Hans Ivar Stene

915 15 159

Post@selbuutmark.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fisket administreres av Selbu Utmarksråd.

 

Selbu Utmarksråd ønsker å bidra til en fornuftig bruk av utmarka gjennom samarbeid og tilrettelegging.

Fiskekvoter

Velkommen til Østrungen utmarkslag i Selbu Kommune.  Østrungen utmarkslag ligger 4,5 mil fra Stjørdal og grenser til Holtålen kommune. Utmarkslagets areal er på 53000 da. fordelt på skog, fjell og vann.  Østrungen utmarkslag kan tilby jakt, fiske og hytteutleie.  Landskapet er varierende og er et ypperlig turterreng både sommer og vinter. Vi har 4 oppmerkede turløyper i både skog og fjell.  Bringen (1042 moh.) er det høyeste fjellet med oppmerket sti fra Skytthullet.

Spørsmål ang fiske; Ring Tlf 915 15 159 eller 917 47 662.

Adkomsten inn i området er meget god med skogsbilveier av meget god standard. Veien er vinterbrøytet inn til Storbekken, der det er opparbeidet en stor parkeringsplass. Dette er et fint utgangspunkt for en skutertur i de opparbeidete skuterledene. Løypene går over mange fiskevann der det er mulighet for isfiske.

Fiskekortet kan også kjøpes på vippsnr 52 36 97. 

 • Felles fiskekort for Østrungen Utmarkslag, Nålbogen Statsallmenning og Kulsetrya Utmarkslag. Hele 43 små og store fiskevann med ørret. Flere av disse kan vise til ørret opp mot 2 kilo.
 • I Østrungen, som er det største vannet, er det tatt ørret opptil 2,5 kg mens gjennomsnittsvekten er ca 250 g og holder god kvalitet. Her er det også mulighet for oter- og garnfiske.
 • Østrungen er førøvrig også et vann velegnet for isfiske.Spennende fiske i flere bekker og elver. 
 • Der Storbekken renner ut i Østrungen, er det tilrettelagt for bevegelseshemmede med parkering og god adkomst ned til vannkanten og brygge. 

 

 • Utmarkslaget har båt for utleie. Tlf. 915 15 159

 

 

Vis aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i området. De fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

Det selges egne fiskekort for Østrungen (m.fl.) Utmarkslags område. Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

 

 

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til Østrungen utmarkslag i Selbu Kommune.  Østrungen utmarkslag ligger 4,5 mil fra Stjørdal og grenser til Holtålen kommune. Utmarkslagets areal er på 53000 da. fordelt på skog, fjell og vann.  Østrungen utmarkslag kan tilby jakt, fiske og hytteutleie.  Landskapet er varierende og er et ypperlig turterreng både sommer og vinter. Vi har 4 oppmerkede turløyper i både skog og fjell.  Bringen (1042 moh.) er det høyeste fjellet med oppmerket sti fra Skytthullet.

 

Adkomsten inn i området er meget god med skogsbilveier av meget god standard. Veien er vinterbrøytet inn til Storbekken, der det er opparbeidet en stor parkeringsplass. Dette er et fint utgangspunkt for en skutertur i de opparbeidete skuterledene. Løypene går over mange fiskevann der det er mulighet for isfiske.

 

 • Felles fiskekort for Østrungen Utmarkslag, Nålbogen Statsallmenning og Kulsetrya Utmarkslag. Hele 43 små og store fiskevann med ørret. Flere av disse kan vise til ørret opp mot 2 kilo.
 • I Østrungen, som er det største vannet, er det tatt ørret opptil 2,5 kg mens gjennomsnittsvekten er ca 250 g og holder god kvalitet. Her er det også mulighet for oter- og garnfiske.
 • Østrungen er førøvrig også et vann velegnet for isfiske.Spennende fiske i flere bekker og elver. 

 

 • Utmarkslaget har båt for utleie. Tlf. 91515159

 

 

Der Storbekken renner ut i Østrungen, er det tilrettelagt for bevegelseshemmede med parkering og god adkomst ned til vannkanten og brygge. 

Vis aktsomhet ved bruk av bål i terrenget. Det er flere bilveier inn i området. De fleste kan benyttes mot å betale bompenger. 

Det selges egne fiskekort for Østrungen (m.fl.) Utmarkslags område. Selbukortet (felles fiskekort) gjelder også på området.

 

Selbu Utmarksråd tilbyr et felles fiskekort (Selbukortet) som gir tilgang på rimelig fiske i de fleste fiskevann og elver i Selbu. I tillegg kan de som bare ønsker å fiske i Nea kjøpe eget fiskekort som bare gjelder i Nea for elvestrekningen fra kommunegrense mellom Selbu og Tydal, og nedstrøms til Neas utløp i Selbusjøen. Ellers selger også de ulike medlemslagene også lokale fiskekort som kun kan benyttes på avgrensede områder eller vassdrag. Slike kort selges ofte ved bomkasser, sportsbutikker og bensinstasjoner.

 

For mer informasjon om fisket i Selbu henvises til egen fiskeguide.

 

Se mer på Fishspot

 

 

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder kun for fiske på Østrungen - og Kulsetrya Utmarkslags område, samt Nålbogen Statsallmenning.

 

 • Fisketid hele året unntatt i fredningstid 15. sept- 15.okt.
 • Ståsnøre uten tilsyn, markline og lignende er ikke tillatt.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar - 20. august.
 • Fiske fra båt er tillatt. Motorbåt er tillatt på Selbusjøen. El-motor kan benyttes i Østrungen, Børsjøen og Hersjøen.
 • Utsetting av fisk må ikke finne sted uten spesiell tillatelse. 
 • Ikke sløy eller vask fisk som er tatt i andre vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. Vannkanner fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet. Alt fiskeutstyr, støvler og evt. båt må være tørt før det brukes i et nytt vassdrag. Ved mistanke om fiskesykdommer, ta kontakt med Selbu Utmarksråd i Selbu , tlf 950 70 427, eller fjelloppsyn, tlf 975 59 758. Desinfeksjon av utstyr utføres hos Statoil Selbu og Selbusport'n.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

VÆR PÅ VAKT - Stopp spredning av ørekyte

Gode fisketips

Østrungen Utmarkslag anbefaler å forsøke fisken i Østrungen og Vålåtjenna. Anbefalt redskap er mark, sluk, spinner eller oter. Ellers kan Østrungselva levere gode fangster spesielt etter regnskyll og gjerne ved bruk av mark og langstang.

Andre aktuelle tilbud