Isfiske i Snåsa hos Snåsa fjellstyre

Snåsa fjellstyre ønsker velkommen til isfiske i unik natur. Prøv ett av våre mange fjellvatn, der noen ligger langt til fjells - og andre lett tilgjengelige ved bilveg.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Snåsa fjellstyre forvalter nærmere 1 400 000 mål statsallmenning i Snåsa kommune. I dette omfattes både skog, fjell, elver og over 2000 fiskevann.

Se mer om våre tilbud på www.snasafjellstyre.no

Velkommen til Snåsafjella!

Kontakt oss

Snåsa fjellstyre

468 99 771

snasa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Se vedlagte fiskeregler kap III.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjelder for alle vann i Statsallmeningene i Snåsa. 

 

På hjemmesida vår finner du mye informasjon om våre tilbud. Der finner du bla. vår digitale fiskeguide, med detaljert beskrivelse av noen utvalgte vann i Snåsafjella.

Vi har også en egen side om isfiske i Snåsafjella, samt generelle isfisketips skrevet av en lokal fisker. Her kan du også få en detaljert veibeskrivelse til noen gode isfiskevann.

 

Mange av Snåsa fjellstyrets utleiehytter ligger veldig fint i terrenget i forhold til isfiske. 

Vi har også kortsalg via sms. Dersom du får lyst til å kjøpe fiskekort når du allerede er til fjells kan du enkelt kjøpe kort via sms, veiledning finner du på infotavler rundt om i allmenningen.

 

Fiskebestand

Ørret fins i de fleste fjellvatn, mens røye og lake finnes i noen enkelte områder. Fisken i fjellvatna er generelt i god kondisjon. Det er tatt ørret på 5-6 kg i noen av de største fjellvatna.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

De over 2000 fiskevatna ligger i vakre fjell mellom Snåsavatnet, Lierne og Sverige. I tillegg kommer Bangsjøområde nord for Snåsavatnet. Fiskevatna ligger spredt utover i allmenningene, fra myrtjern nede i skogkledde dalbotner, til klare dype fjellvatn i høgfjellet.

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for alle vann i Statsallmenningene i Snåsa.

 

Eieren av fiskekort skal ha lest, forstått og skrevet ut fiskereglene som finnes i tilbudet. Fiskereglene skal følge med fiskekortet i utøvelsen av fiske.

Barn og unge under 20 år har rett til gratis krokfiske.

 

Familiekortet gjelder for samboere/ektefeller.

Gode fisketips

Besøk våre hjemmesider og vår digitale fiskeguide for flere fiskevann og tips til fiske i Snåsafjella!

Andre aktuelle tilbud