Stangfiske/Isfiske i Tuddal.

Fiskekort i de fleste fiskevann i Tuddal.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tuddal Utmarkslag

Thor Inge Helgesen

94154946

thoringehelgesen@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Tuddal Utmarkslag består av for tiden 52 grunneiere. Vi har gått sammen om å selge fiskekort i vannene innenfor kartet over området ca 30 stk.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vi kommer med mer opplysninger etterhvert.

Fiskeregler

Kortene gjelder stangfiske og isfiske. Oterfiske er ikke tillatt i Hjartdal kommune.

Kjøp av fiskekort gir ingen tilgang til bruk av private veier i området.

Hold avstand til hytter

Vær oppmerksom på ev. utsatte fiskegarn, og hold avstand

Ta med all søppel

Ellers gjelder friluftsloven og vanlig skikk og bruk

All ferdsel er på eget ansvar

God tur!