Fiske i Rollag og Sigdal - Grytevassdraget.

Vi ønsker velkommen til flotte fiskeopplevelser i Grytevassdraget

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Grytevassdraget

Eli Bjørge

93818608

eliguld@frisurf.no

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Fra Rollag,  FV 106 til Bergandgrende og bomveg videre mot fiskeområdet. FV 107 til Bygdetunet og Øytjønnnvegen til Rollagstjønn (bomvei)

Fra FV 134 til Mjovatn/Gryteoset og veien nordover mot fiskeområdet (bomvei)  God tur :)

Om selger

Fiskekort gjelder fra 1 jan til 15 sept

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjelder i Store Øytjønn, Lille Øytjønn, Øvre og nedre Tråenvatna, Grunntjønn, Rebbe, Øgnevann, Moslun, Haukelitjønn, Grytevann, Grytelva, Grimesunnvann, Mjovann, Gåsetjenn, Horgervann, Svartetjønn, Tjønnsætertjønn og Vardetjønn.  BRUK AV BÅT OG MOTOR- Grunneiers tillatelse må innhentes og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag må følges. Fiske fra 1 november til 15 september.

Fiskeregler

Barn under 16 år fisker gratis.

Kun stangfiske og pilking.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud