Fiske i Rollag og Sigdal - Grytevassdraget.

Vi ønsker velkommen til flotte fiskeopplevelser i Grytevassdraget

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Grytevassdraget

Eli Bjørge

93818608

eliguld@frisurf.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekort gjelder fra 1 jan til 15 sept

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjelder i Store Øytjønn, Lille Øytjønn, Øvre og nedre Tråenvatna, Grunntjønn, Rebbe, Øgnevann, Moslun, Haukelitjønn, Grytevann, Grytelva, Grimesunnvann, Mjovann, Gåsetjenn, Horgervann, Svartetjønn, Tjønnsætertjønn og Vardetjønn.  BRUK AV BÅT OG MOTOR- Grunneiers tillatelse må innhentes og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag må følges. Fiske fra 1 november til 15 september.

Fiskeregler

Barn under 16 år fisker gratis.

Kun stangfiske og pilking.

Veibeskrivelse

Fra Rollag,  FV 106 til Bergandgrende og bomveg videre mot fiskeområdet. FV 107 til Bygdetunet og Øytjønnnvegen til Rollagstjønn (bomvei)

Fra FV 134 til Mjovatn/Gryteoset og veien nordover mot fiskeområdet (bomvei)  God tur :)

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud