Fiske Nordre Elverum

Velkommen til fiske i Nordre Elverum. Fint skogsområde med varierte fiskeopplevelser. Ørret, abbor og gjedde.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Fiskekort Nordre Elverum

90772713

perdahl160@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hernes Nordskogbygda og Strandbygda Grunneierlag  og  Nordre Elverum Jakt Fiske og Grunneierforening samarbeider om Fiskekortsalget i området

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det finnes en rekke fiskeførende bekker og åer i området. Ulvåa og Julussa er de største. Julussa er en idyllisk elv som i motsetning til de fleste andre vassdrag på Østlandet renner nordover. Langs Julussa finnes det en rekke fine fiskeplasser, for eksempel ved Brattveltdammen som er en restaurert fløtningsdam m koietun. Det største vannet i området er Ryssjøen, her driver fiskeutvalget med uttynningsfiske av mort og abbor og utsetting av fisk hvert år. De siste årene har inntektene fra fiskekortsalget i sin helhet blitt brukt til fiskepleie. Det finnes også en rekke andre små vann og tjern som har fisk. Ved Gammelbuen er det anlagt brygge med fiskemuligheter for funksjonshemmede.

Fiskeregler

Dette fiskekortet gjelder for bekker,vann og åer i HNSG og NEJFG`s område (se oversiktskart.) For Glomma er det eget fiskekort.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.

Alle over 16 år skal løse fiskekort. Kortet skal medbringes under fiske.

I Ryssjøen er det minstemål på ørret = 25 cm.

OBS  Stavåsdammen er under kultivering og her er alt fiske forbudt i 2024 og 2025

Gode fisketips

I Sagtjernet og Vesletjernet nær Elverum sentrum kan alle fiske uten fiskekort.

Andre aktuelle tilbud