Velkommen til fiske i Åsbøseterdalen

Mange flotte ørretvann, fra 880 m.o.h. til 1125. Her er vann både nær vei og et stykke fra allfarvei.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Åsbøseterdalen fiskekortområde

Terje Nilsen

95281464

te-nils6@online.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Åsbøseterdalen er fra gammalt av kjent for godt ørretfiske. Det er mange flotte rene ørretvann fra 880 – 1.125 m.o.h. Ett vann bærer sitt navn med rette, Røyevann….

Her finnes vann både nærme og litt lenger vekk fra vei. Vanna varierer med hensyn til fisketetthet og størrelse på fisken, fra overbefolkede vann til vann med stor fisk.

Fiskeregler

Fiskesesongen i Åsbøseterdalen fiskekortområde er fra 1. juni til 30. september.

Fiskekortet gjelder stangfiske fra land. Kortet gjelder enkeltpersoner og kan ikke overdras til andre.

Gratis isfiske i Røytjønn (ikke isfiske i øvrige vann).

Veibeskrivelse

Adkomst fra nord: Kjør nordover fra Rødberg og kjør over Dokkebergbrua til vestsiden av Fønnebøfjorden. Her kan det kjøres opp til Åsbøseterdalen via Arneskardveien eller Kleivstulveien.

Adkomst fra sør: Ta av fv. 40 ved Norefjord og kjør over brua til Joker matbutikk. Sving så til venstre og kjør sørover til Eidsåa passeres, ta av og kjør opp  Gjuvsgrend til Breidset.

Andre aktuelle tilbud