Fiskekort i Ossjøen

.....PRØVEFISKE, Se "om oss"....... Ossjøen er ett av Hardangerviddas bedre fiskevann beliggende 950 moh i Dagali Seterdalen

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

For å komme til Ossjøen, kjør til Dagali og Dagalibrue, kjør innover Seterdalsveien på nordsiden av Numedalslågen, det er bompenger på denne veien, Ossjøen ligger ca 12 km fra brua.

Viktige datoer


28.05.2021 kl. 09:00

Om oss

Det vil bli gjennomført prøvefiske i Ossjøen 17. og 18. august. Garnene settes på kvelden og taes opp om morgenen. Stangfiske er mulig i denne perioden, men vær oppmerksom på hvor det er garn.

Kontakt oss

Dagali Sameiges Fiskeforrening

Ragna Berg

+47 976 80 037

dagalifiske@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ossjøen (også skrevet Orsjoren) er en innsjø i Hol kommune i Buskerud. Innsjøen ligger 951 moh lengst øst på Hardangervidda, rundt 12 kilometer vest for Dagali. Den er 5 km lang, 2-600 meter bred, og har et areal på 2,37 km². Sjøen ligger i nedbørsfeltet til Numedalslågen, som renner inn i sjøen fra Hardangervidda i vest, og fortsetter videre fra Ossjøen mot Dagali og Pålsbufjorden i øst.

Fiskeregler

Det er tillatt å drive sportsfiske i Ossjøen med 1. snøre pr kort fra både land og robåt i perioden 1. helgen i juni til 31. august.

Redskap som ståsnøre, line, oter(valdresfjøla), garn, notfiske og bruk av ekkolodd er forbudt.

Det er ikke lov og fiske i tiden kl 24.00 til kl 06.00.

Det er ikke lov å bruke motor under fiske.

 

Innehaver av kortet er selv forpliktet til å gjøre seg kjent med gjeldene fiskeregler og grenser.

 

Eierne av fisket i Ossjøen har rett til annet fiske i henhold til gjeldende bestemmelser.

 

 

Fangstrapport

 I bestrebelsen med å utvikle fisket i Dagali, ønsker vi en tilbakemelding om resultatet. 

Vi har derfor ett sterkt ønske om at du tar deg tid til å fylle ut fangstrapporten.

Andre aktuelle tilbud