Velkommen til fiske i Bøelva, Bø i Telemark.

Bøelva har mange flotte plasser for å fiske ørret og laks. Elva svinger seg fra utløpet av Seljordsvatnet og ned til Norsjø. Laksen finner veien opp til Oterholtfossen (anadrom strekning, sone1)

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Sjøørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Bø Fiskelag

Jostein Bøen

93482874

bo.fiskelag@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Bø Fiskelag blei skipa 28. juni 1976. Medlemstalet er idag ca. 800. Meir om historia vår kan du finne om du går inn på bofiskelag.no

 Hovudaktivitetane våre er:

 •  Stamfiske, klekkeridrift og fiskekulturarbeid (utsetting av yngel og settefisk, kalking, pH-målingar, bestandsundersøkingar, tynningsfiske etc.). 
 • Ungdomsarbeid, primært å øke interessen for fiske og friluftsliv for Bø ungdom i alderen 13 - 18 år.

Dessutan driv vi med fiskekonkurransar, kursverksemd (flugebinding og flugekasting) og spesielle aktivitetar retta mot ungdom.

Vi må heller ikkje gløyme det sosiale, og i lagshuset har vi "ope hus" kvar torsdag klokka 19.

Alt om fiske hadde en reportasje om Lifjell i nr 1 2014, se vedlegg.

Fiskekvoter

Bøelva:

 • Bøelva er delt i to soner. Sone 1 nedstrøms Oterholtfoss (anadrom strekning), og sone 2 oppstrøms Oterholtfoss. 
 • Laksefiske kun tillatt i perioden 1. juni - 30. sept, inntil 2 fisk pr. døgn. NB Egne kort i sone 1, anadrom strekning i perioden fra 1/8 til 30/9. 
 • Det er ikke tillatt å fiske i perioden 1. oktober til 31. desember. 
 • Laks og sjøørret som fanges i perioden 1. januar til 30. mai skal straks settes ut igjen.
 • Alle småfisk som tas opp i sone 1 (nedstrøms Oterholtfoss) skal settes ut igjen.  
 • Alle småfisk som tas opp i sone 2 skal ikke settes ut igjen.  

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort gir fritt fiske med handreidskap frå land i det meste av Bøelva, se kart. Det er også mulig å kjøpe fiskekort via mobil, dette er enkelt og en slipper å printe ut fiskekortet. NB: Fiskekortet gjelder fra du sender SMS!

Ved kjøp via SMS blir fiskekortet belastet mobilregning.

Ved fiske etter laks må fiskeravgifta til staten betales: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Betalingslosning/Betal-fiskeravgiften-via-nett-eller-mobil

Etter endt laksfiske må fiskerapport leveres her: http://www.skienselva.no/index.php/hvordan-fiske/fangstregistrering/laks-og-sjoorret

 

Som medlem i Bø Fiskelag kan ein fiske fritt med handreidskap frå land i alle vatn og tjønnar som laget disponerar, og i delar av Bøelva. Den same retten har ein i følgjande vatn som disponerast av Porsgrunn Jeger- og Fiskeforening: Høllenvatnet, Ormetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn. 

 

Mykje av friluftsaktivitetane til Bø Fiskelag er sentrera om Lifjell. Ved Holmen, på den høgaste delen av Lifjell, har vi hytte til bruk for aktive medlemmer. Vil du bli medlem så ta kontakt med nokon i styret, sjå bofiskelag.no, eller send oss ein e-post til bo.fiskelag@gmail.com. Du må og gjerne stikke innom lagshuset vårt på eit av dei faste torsdagstreffa som tar til kl. 1900.

Fiskeregler

Vi ber om at du tar deg tid til å sende oss fangstrapport kvar gong du har fiska i dei vatna og elvane vi disponerar.

 

Ved fiske etter laks må alle over 18 år løse statlig fiskeravgift. Dette kan gjøres her: http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/

Det er egne kort for laksefiske i perioden 1/8 - 30/9. 

 

Desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m ved Oterholtfossen i Bø og ved Akkerhaugen brygge.

Ved Otherholtfossen i Bø og ved Akkerhaugen brygge (begge markert "P" på kart) er det satt opp en desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m. En slik desinfiseringsstasjon er for å forhindre spredning av parasitter og sykdommer på fisk mellom vassdrag. 

Det er spesielt viktig å forebygge spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris som er en dødelig parasitt på laks. Ved å desinfisere fiske- og båtutstyr m.m, som har blitt brukt i andre vassdrag, vil en bidra til å unngå spredning av parasitter og sykdommer.

For mer informasjon om desinfisering, se retningslinjer for desinfisering anbefalt av Mattilsynet.

Gode fisketips

Bøelva, mange flotte plasser for å fiske aure:

 • Aure: Fin fiskesti mellom Oterholt og Folkestad brua. Fra Seljordsvatn til Herrefoss og videre ned til Sanda camping er det også fiskestier. 
 • Laks: I perioder med mye nedbør (stor vassføring) så kommer også laksen opp til Oterholtfossen. 
 • Sone 1: Fra Nordsjø og opp til Oterholtfossen.
 • Sone 2: Fra Oterholtfossen og opp til Seljordsvannet.

 

Lifjell, se egen side for kjøp av fiskekort:

 • Se fiskemuligheter på bofiskelag.no
 • Vil du ha mykje fisk: Holmen. I Holmen er det tillatt å bruke oter.
 • Vil du fiske røye: Jøronnattjønna.