Fiskekort Malangen grunneierlag

I vårt område kan du kjøpe fiskekort til 13 fiskevann og 3 elvevassdrag. Fra fjellbygdveien ligger vannene lett tilgjengelige fra vei.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sjøørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Malangen grunneierlag

Knut Are Johansen

90712212

malangengrunneierlag@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Malangen grunneierlag består av 156 eiendommer som i fellesskap forvalter jakt og fiskeressursene til fellesskapets beste.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på fiske i ferskvann. For dagskort Sandselvas nedre del er det kvote på 1 laks og 2 sjøørret. 

Mer detaljert beskrivelse

Området ligger på Malangshølvøya i Troms fylke ca 1 times kjøretur fra Tromsø by .Fiskemulighetene er mange.Du kan fiske ørret,røye og abbor i vann

og sjøørret i elvene.De mest populære vannene er Nordbyvannet,Skutvikvannet og Sandsvannet. Skrivarholmen ved Sandsvannet er et statlig sikra friluftsområde som alle kan benytte. Her er det gapahuk og WC.Prøv også Nikkavannet som ligger rett ovenfor Malangen Resort hotell som har etablert en camp som brukes av hotellets gjester. Vil du ha en dagstur anbefaler vi Sandselva innover Sandselvdalen.

Du finner også en rekke mindre vann litt mer bortgjemt hvor du kan være helt for deg selv.

TA VARE PÅ NATUREN.TA MED SØPPEL.SAG IKKE BUSKER OG KRATT UTEN TILLATELSE FRA GRUNNEIER.

TAKK.

Fiskeregler

Alle som har kjøpt fiskekort for området kan fiske med stang/pilk i alle vann som ikke er merket" fisking forbudt"Alle under 16 år kan fiske uten kort.

Det er kun grunneiere som har rett til å fiske fra båt.

Det vil være kultiveringstiltak i Sandsvannet og Skutvikvannet med bruk av ruser for tynning av abbor. Rusene skal være merket. 

Gytefredning

I alle elver å elvemunninger med en radius på 50 meter er det gytefredning fra 1.september til 31.oktober.Alt fiske er da  forbudt.

Sandselva er lakseførende fra fossen og til havet.Her gjelder egne fisketider og fiskeregler som kortkjøper må gjøre seg kjent med. For 2024 er  fisketider laks 01.07-15.08 og sjøørret 01.07-31.08.Pålagt fangstrapportering. Døgnkvote er 1 laks og 2 sjøørret .All fangst av laks,sjøørret og pukkelaks skal meldes inn på sms til tlf nr 90712212 eller på e-post til malangengrunneierlag@gmail.com.

:https://lakseregisteret.fylkesmannen.no/visElv.aspx?vassdrag=Sandselva&id=196.7Z

Fredningsone fra gamle Sandselv bru til grense sjø/elv . Her er alt fiske forbudt. 

Overtredelse av bestemmelser om fisketider og/eller fiske i fredningsone i Sandselva medfører utestengelse i 2 år. Årsmøte vedtak 2023.

Grunneierlaget forbeholder seg retten til å iverksette tiltak mot fangst av pukkellaks ved behov uten nærmere forvarsel. Dagskortsalget kan bli stengt under tiltak

Andre aktuelle tilbud