Ørretfiske hos Kiær Mykleby i Østerdalen - Hedmark

Vi ønsker velkommen til spennende fiskemuligheter i flott natur.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Brunørret

Beliggenhet

Viktige datoer


30.04.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Kiær Mykleby

Mathias Bast Fritzon

93683871

post@kiar-mykleby.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Kiær Mykleby forvalter skog, utmark og vassdrag  i Stor-Elvdal kommune i Hedmark.   Eiendommen inneholder mange kvaliteter når det gjelder skog, jakt, fiske og friluftsliv.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Myklebysjøen er et fiskevann beliggende på ca. 1.000 m.o.h.  Sjøen er ca. 2.300 dekar stor og er et meget godt fiskevann.  Rekordfisken som er tatt var på 5,7 kg og ble tatt i 1938, men fine ørreter opp mot 2 kg tas hvert år.

  

Skollsjøen er et mindre fiskevann like ved Birkebeinerveien.  Skollsjøen ser du fra veien, og det er ikke langt å gå.

 

Rognsjøen ligger 2 km sørøst av Skarvsetra sør for Birkebeinerveien. 

NB ! Her er fisket med garn og oter leiet ut til Rasta og Mykleby Jeger- og Fiskerforening. 

Rognsjøen inngår i fiskekortet, så du kan fiske med stang i Rognsjøen.

 

Søndre Eldåa har sitt utspring oppe på fjellet sør for Birkebeinerveien.  Nord for Birkebeinerveien ved Saubuene bukter Søndre Eldå seg nordover med mange fine små fiskekulper.  Dit er det kort vei å gå og spennende stangfiske.

 

Rogna har noen tilsvarende djupåler og kulper ved Vestre Rogndammen på nordsiden av Børtnaveien.  Her biter fisken villig på sene sommerkvelder.

 

Søkkunda har sitt utløp i Vestre Søkkundsjøen.  I hele Søkkunddalen fra betongbrua på Sjøveien og innover Søkkunddalen er det mange djupåler som egner seg godt for stangfiske.

 

Se også vår hjemmeside for hytteutleie og jakt.

Fiskeregler

  • Fiskekortet gjelder for stangfiske fra land. Oter, reiv, støkrok ol. er således ikke tillatt.
  • Fisketiden er f.o.m. 1. mai - t.o.m 14. september. 
  • Fiskekortet gjelder for alle bekker, elver, tjern og sjøer innenfor utmarksområdets grenser på kartet med målestokk 1: 50.000 (orginalkart i M711-serien, er "Myklebysjøen" 1917, IV), med unntak av Helgetjerna, Søkkundsjøen og Harptjern.
  • NB: Helgetjerna er ikke inkludert i fiskekortet. Fiske der kan leies sammen med hytte på eget fiskekort for eksklusivt fiske.

  • Medbrakt båt, kano, packraft, bellyboat og lignende er ikke tillatt.
  • Husk fangstrapportering

 

Oppsyn

Oppsynet kan påtreffes gjennom hele året på eiendommen, og består av ansatte hos Kiær Mykleby. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat og gode råd for fisketuren:

Utmarksforvalter Mathias Bast Fritzon: 93 68 38 71

Skog- og utmarksforvalter Kjell Åge Fredheim: 90 11 94 77

 

Kiær Mykleby ønsker dere skitt fiske og et trivelig opphold. Send gjerne inn bilder fra fisketuren på MMS til 97 64 92 75, eller epost post@kiar-mykleby.no

Veibeskrivelse

Fra RV 3 i Østerdalen via Birkebeinerveien eller inn i området ved å ta av ved Mykleby inn seterveien mot Myklebysetra.

Stengt bom ca 1 km etter Myklebysetra mot Myklebysjøen.

Se kartbeskrivelse oppe i høyere hjørne.

 

Andre aktuelle tilbud