Ørretfiske i Romsdal- Øverdalen Grunneierlag i Verma.

Vi ønsker velkomme til flott høyfjellesfiske på østsiden av Romsdalen nær Mardalsfossen.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Øverdalen Grunneierlag

Harry Brude

92028639

ma-brude@online.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Det florerer med muligheter for fiske i Romsdalsnaturen. Her finnes en mengde fiskevatn - både lett tilgjengelige og mange langt til fjells.

 Dette er et fiske som er åpent for alle, forutsatt at en løser fiskekort i de vatna som behøver dette.

Som ein del av arbeidet med forvaltinga av fiskevatna ynskjer Øverdalen Grunneierlag tilbakemelding på resultatet av fisket. Vi ber om at du returnerer fiskekortet med opplysningar om kor mange fiskar du har fått, samla vekt, og kvar du har fiska.

Vårt område er avmerket på Romsdalskartet, gjelder alle vann i området ned til 2. vann nedenfor demningen og unntatt Kalbotten

Fiskeregler

Fiske er lovleg i tidsrommet 1. juni til og med 10. september.

Det er lov å fiske med garn (settegarn), stang, oter og handsnøre. På grunn av smittefare er det kun lov å bruke meitemark og magot som levande agn.

Alt fiske krev gyldig fiskekort. Kort må kunne synast fram ved kontroll av oppsyn. Born under 16 år har rett til gratis fiske med stang, handsnøre og oter.

Bruk av båt med motor er kun lovleg på Sandgrovbotn.

Utlendingar kan fiske med stang.

Eit garn er inntil 25 m langt og inntil 2 m djupt.

Garn skal vere merka med namn.

Fiske med garn er forbode i elver, loner og bekker, og nærare enn 50 m frå inn- og utløpsoser.

Andre aktuelle tilbud