Fiskeopplevelser nord i Nordmarka og på Vestsiden av Randsfjorden

Velkommen til flott og mangfoldig fiske hos Jevnaker almenning. Her finner du mange store, gode og kjente fiskevann.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Jevnaker almenning

Arvid Snellingen og Harald Kvam

+47 41414585 og +47 41455599

firmapost@jevnaker-almenning.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Jevnaker Almenning er den syd-vestre del av den gamle Hadeland Almenning. Skogarealene ligger i Lunner og Jevnaker kommuner. Ca 80 % sogner til Nordmarka og ca. 20 % til Veståsen vest for Randsfjorden.

 

Forvaltning av allmenningens virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992.  Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år.

 

Vi har et titalls hytter for utleie på åremål. Hyttene ligger i vakker natur og nær jakt- og fiskemuligheter. Se oversikten over hytter til leie hos Jevnaker almenning her.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

NB! Styret i Jevnaker Almenning har den 27.mai 2024 vedtatt å innføre gratis stangfiske i Tverrsjøen!

De største fiskevannene i Jevnaker Almenning er: Mylla, Åsjøen, Ølja, Tverrsjøen, Skarvvannet, Buvannet, Pershusvannet, Fagervann, Langvannet, Store Sinnera og Gjerdingen.

 

Vannene domineres av abbor, sik og ørret. Det finnes også røye i Skarvvannet og Gjerdingen.

Jevnaker Jeger- og Fiskerforening driver fiskestell i Ølja og her er det blitt en meget bra ørret og abbor stamme

 

Les mer om muligheter i Jevnaker Almenning i vedlagte brosjyre; Natur, næringsgrunnlag og rekreasjon

 

NB! Det er ikke tillatt med bobiler og campingvogner på allmenningen.

Fiskeregler

 Disse regler gjelder for alle vann i Jevnaker Almenning (Østås + Vestås), og på Jevnaker Almennings grunn i grensevann.

 

  1. Alle som har fylt 16 år, og som ønsker å fiske i almenningens vann, må løse fiskekort.
  2. Det er tillatt å fiske fra bellyboat, båt og kano/kajakk i alle vann som er åpne for garnfiske, samt Ølja.
  3. Teinefiske etter abbor er tillatt for alle. Teinene skal være merket med navn og adresse på synlig flottør.
  4. Det er tillatt å fiske med oter i Mylla og Gjerdingen med fiskekort for garnfiske.
  5. Garnfiske er kun tillatt i følgende vann: Tverrsjøen, Mylla, Skarvannet, Buvannet, Pershusvannnet, Åsjøen og Gjerdingen på Øståsen, samt Nordre Vælsvannet på Veståsen. Garna skal være merket med navn og adresse, og ha synlig flottør. Umerkede garn vil bli beslaglagt. Det kan ikke fiskes nærmere bekk eller elv enn 50 meter.Det oppfordres til fiske med småmaskede garn i alle vann hvor garnfiske er tillatt. Det tillates brukt fem garn pr årskort. Maks maskevidde 28 mm.
  6. Fiskekortet skal medbringes under fiske og vises fram på forlangende. Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort avkreves følgende straffegebyr: Dobbelt av hva et årskort koster.
  7. Alt fiske i elver og bekker er forbudt.

 

 

Veibeskrivelse

Jevnaker Almenning er sentralt plassert på Østlandet i Lunner og Jevnaker kommuner. Adkomstveiene er mange enten man benytter bil eller tog. Blant annet pleier Skiforeningen å sette opp busser til Mylla Dam hver lørdag og søndag gjennom vinteren.

En annen og mye brukt transport er toget til Grua, og videre via Mylla inn i Nordmarka. Alternativt med tog til Stryken stasjon helt sør i Lunner for kortere tur tilbake til Oslo, eller dagstur inn i Nordmarka. For mer detaljert veibeskrivelse, se Turnett, allmen ferdsel og adkomst til Jevnaker Almenning.

 

Bomavgift/årskort betales via www.youpark.no. Dette gjelder både Nordmarka og Veståsen.