Fiske i Nerdalen og Trillemarka

Sigdal og Eggedal JFF disponerer og kultiverer en rekke vann i Nerdalen, samt noen vann i Trillemarka. Eget fiskekort for hvert av områdene. Velkommen til fine fiskeopplevelser.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Sigdal og Eggedal JFF

Fiskeansvarlig Dag Lobben

+47 45436181

anne-marie.lobben@ringnett.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Sigdal og Eggedal JFF (njff.no)disponerer en rekke fiskevann i Nerdalen og noen i Trillemarka. Vi har en aktiv fiskeklubb og arrangerer fiske-/pilkekonkurranser. I Trilledalen og Trillemarka disponerer vi noen områder for småviltjakt, samt at foreningen har tre hytter for utleie i Trillemarka.

Bli medlem: Index (njff.no)

Besøk SEJFF på Facebook!

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

SEJFF disponerer en rekke vann på Nerdalen, samt noen vann i Trillemarka. Forreningen driver med kultivering i disse vanna, som tynningsfiske, prøvefiske, kalking og utsetting av fisk.

 

Nerdalen: Dette fiskekortet gjelder rett til stangfiske i følgende vann:

Nerdalsvann                     Kvennhusvann                 Holmevann

Vikvann                            Tangetjern                         Limpetjern

Svartetjern                        Lomtjenn                          Bråtetjenn       

Repetjern                          Mjovatnet                         Grunntjenn

Trettetjenn                        Brennlivatnet                    Tverrhøggvatnet,

samt elver og bekker tilknyttet disse vann

 

Trillemarka: Dette fiskekortet gjelder for rett til stangfiske innenfor kommunens eie i følgende vann:

Skodøltjenn                       Grunntjenn                    Vindolvatnet        

Elgstjenn                           Vesle Danmark             Nedre og øvre  Putten

Samt elva fra Vindol til Skodøl.

 

Kart: Solbua på Prestfoss selger kart over områdene.

 

Det er forskjellige arter i de forskjellige vannene. Eksempelvis Tverrhøggvannet har ørret og røye og Vikvann har ørret og sik.

Fiskeregler

Vis naturvett. Ikke ødelegg. Ta med søppel. Skitt fiske :-)

Veibeskrivelse

Til Nerdalen: Ta av RV 287 i N.Eggedal til Andersnatten Kro. Bomveg til Nerdalen

 

Til Trillemarka: For å komme til vannene ta av RV 287 mot Grønhovd. Bomveg fra Maribråten til Skodøl/ Grunntjenn

Andre aktuelle tilbud