Oterfiske i Vinstre - Øystre Slidre Statsallmenning

En unik mulighet til oterfiske i Vinstre i Øystre Slidre Statsallmenning. Kortet selges kun via Inatur pga antallsbegrensning på 5stk/dag.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Øystre Slidre fjellstyre

99551844 / 61352548

oystre.slidre@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Totalareal: 550.000 daa hvorav 470.000 daa høyfjell. Øystre Slidre Statsallmenning er mye brukt både sommer og vinter, også utenom jakt og fiske. Vi har områder som er tilrettelagt med merka stier om sommeren og skiløyper om vinteren. Det er også store områder som ikke er tilrettelagt, men som er lette og ferdes i. Her kan du søke fred og ro.

Vi har 5 hytter som er åpne for allmenn bruk. Alle hyttene har minst 2 sengeplasser, propan, dekketøy og ved.

Du har også muligheten til å oppleve et aktivt stølsliv. Hos oss er det ca 220 støler, og flesteparten av disse er i bruk idag.  

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Vinstre er det største fiskevannet i Øystre Slidre kommune, ca. 26 000 da. Størsteparten av arealet forvaltes av Øystre Slidre Fjellstyre, men deler av vatnet er privat og inngår ikke i dette fiskekortet. Et stort privat område er Melby sameige, og framgår av kartet. Fjellstyrets fiskekort gjelder ikke her.

Det er lange tradisjoner for å utnytte fiskeressursene i Vinstre  som fra gammel tid både har vært ei viktig transportåre og matkammer for budeiene som lå på stølene med buskapen hele sommeren. Jotunheimvegen ble laget i forbindelse med regulering av vatnet i 1950-årene. Vinstre er fortsatt et viktig fiskevann for lokalbefolkningen, og har også de seinere årene blitt mer populært for tilreisende dorgefiskere som har med egne båter.

Tidligere har det kun vært tillatt for innenbygdsboende å fiske med oter. Fjellstyret ønsket imidlertid å tilby oterfiske for utenbygdsboende også. Salget begrenses til kun 5 kort pr. døgn og selges bare på inatur.

Fiskebestand 

Vinstre har en tynn bestand av ørret som har god næringstilgang og rask vekst. Gjennomsnittvekt for garnfisket ørret er på ca 600 gram, ei vekt som oppnås ved 5-6 års alder. Største kjente fisk i Vinstre ble fanget av fjelloppsynet under stamfiske. Denne var 70 cm og 5,1 kg. Vinstre er regulert med 4 meter. Som en konsekvens av dette er regulanten pålagt å sette ut 10 000 2-årig ørret som skal ha størrelse 20-24 cm ved utsetting i juni.

 Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Vinstre ligger øst for Bygdin og sør for Valdresflye, på 1031 moh i Øystre Slidre Statsallmenning. Vassdraget drenerer ned i Gudbrandsdalslågen.

Lenker

Øystre Slidre Fjellstyre

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

Søkeord: Oter, Valdres, Valdresflye, Langsua Nasjonalpark, Beitostølen, Vinstervatn, Vinstre, Vinstern, Skaget, Storeskag, Heggenes, Mjølkevegen, Jotunheimen, Heimdalen

Fiskeregler

Dette fiskekortet er personlig og gir deg rett til å fiske med oter, stang og dorging i Vinstre. Du kan bruke to otere pr fiskekort, eller en oter og en stang. I båten kan du ha med deg assistent/er til fiske.

Fiskeplassen skal forlates ryddet. Fiskeavfall skal graves ned eller fjernes pga fare for spredning av parasitter. 

Det er lov å bruke båtmotor med inntil 10 hk i Vinstre.

Kjøpte kort refunderes ikke.

Veibeskrivelse

2 adkomstmuligheter:

*Følg FV 51 forbi Bygdin og ta av inn på Jotunheimvegen.

*Følg FV 51 til Skammestein og ta av inn på Vinstervegen.

 

Gode fisketips

Har du med deg båt, er det tillaget båtutsettingsplass ved stølen "Sanddalen" som ligger langs Jotunheimvegen. Det er også en utkjøringsplass for båter ved "Skindro" som ligger i enden av Vinstervegen.

Se vår flotte fiskeguide som ligger tilgjengelig på våre nettsider: https://www.oystre-slidre-fjellstyre.no/fiske

Andre aktuelle tilbud