Holselva - Fluefiskesone - Aktivt mark og fluefiske.

Holselva åpner for booking av fiskekort fra 1.4.24 med samme priser og regler som ifjor. Elva er en flott ørretelv som inviterer til egne soner for fluefiske (grønne) og aktivt markfiske (blå).

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Brunørret

Beliggenhet

Viktige datoer


03.04.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

SAMEIET HOLSELVA FISKE

Torgrim Breiehagen (formann)

41450455

tbreieha@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

 1. SAMEIET HOLSELVA FISKE  består av totalt 22 grunneiere med ulik lengde på elvestrekningene.
 2. Guide Holselva: Trond Hagen
  Mail: thagen@orretensrike.no
  Tlf : 0047 90527309  

Fiskekvoter

Mer detaljert beskrivelse

VELKOMMEN TIL HOLSELVA

Holselva er en 3,6 km lang, regulert terskelelv med 8 spennende høler. Bestanden av stor, oppvandrende ørret kommer fra den næringsrike Strandafjorden hvor ørretene vokser hurtig. Denne viktige nærings- og gytevandring starter tidlig på sommeren. Allerede i månedsskiftet juni/juli starter døgnflua Siphlonorus aestivalis (elvas «varemerke») sine massive klekkinger. Insektlivet ellers er rikt hele sesongen.

Fra sesongen 2022 er elva regulert i egne soner for fluefiske (grønn) og aktivt markfiske (blått) (se kart nedenfor).

Ørretene i Holselva starter gyteperioden tidlig. For å sikre en bærekraftig ørretbestand må fiskene beskyttes i gytetida. Derfor avsluttes fiskesesongen allerede den 5. september. 

 

Guide Holselva:Trond Hagen

Mail: thagen@orretensrike.no
Tlf : 0047 90527309  

 

FISKEKORT: begrenset kortsalg; kun 8 kort legges ut pr.dag.

Priser:

Grønn sone: Fluefiske: 1. juni til 5. september, døgnkort NOK 400,- (ink. mva.).

                   Obs. Med fluefiskekortet kan det også fiskes i marksonene.

Blå sone: Aktivt markfiske: 1. juni til 5. september, døgnkort NOK 300,- (ink.mva.).

 

HØLER: beskrivelse og tips Holselva (se også vedlagte kart under):

1) Støbakkjin - kun fluefiske

En klassisk storfiskhøl som blei mye brukt av bygdefolk før i tida. Her blei tradisjonelle teknikker som mark og sluk mest brukt. Nå er det kun tillatt med flue. Støbakkjin kan fiskes fra begge sider. Obs! Vær oppmerksom på skilta som angir hvor fiskesona til Holselva slutter. Det er ikke lov å fiske nedenfor denne!

 

2)  Breieslåtta - kun aktivt markfiske og fluefiske

På dette lange strekket kan fiskerne velge mellom aktivt markfiske og fluefiske. Breieslåtta består av flere høler og strekker seg fra Øynebrua opp til Sveinhaugbrua. Stille og rolige partier er dominerende. I strømmende partier kan nymfe/aktivt markfiske anbefales. I Breieslåtta kan det til tider oppleves eventyrlige døgnflueklekkinger av Siphlonorus aestivalis. Det skjer vanligvis i månedsskiftet juni/juli.

 

3) Sveinhaug - kun fluefiske

Fra Sveinhaugbrua oppstrøms stryka fra Drivahølen finner du et lengre parti med svært gode fiskeplasser. Et klassisk og svært populært fluestrekk. Eventyrlige døgnflueklekkinger av Siphlonorus aestivalis i månedsskiftet juni/juli. På dette strekket er det satt mange personlige ørretrekorder!

 

4) Drivahølen - kun fluefiske

Hølen har navnet sitt etter bekken som renner ut på vestsida og møter den vestre elveløpet fra Teigehølen. En glimrende fluehøl som best fiskes fra vestsida. Vær oppmerksom på at vannet enkelte steder er mye djupere enn det ser ut til!

 

5) Teigehølen - kun fluefiske

På 1950-tallet leide en franskmann hølen av Ola Slettemoen, far til nåværende eier Leiv Slettemoen på garden Vestvoll (på vestsida). Etter det kalte flere lokale fiskere hølen for «Franskmannshølen». Det gamle navnet Teigehølen er det korrekte. Det fortelles at franskmannen tok mange store fisker i Teigehølen. Men fortsatt blir det tatt mange store fisker her gjennom sesongen. Mye tyder på at det aldri har vært bedre ørretfiske i hele Holselva enn nå. Strekningen fra Teigehølen opp til Mobrua kan ofte gi et vellykka resultat om en er ute etter steikefisk.

 

6) Oppstrøms Mobrua til og med Kaparhølen - kun aktivt markfiske og fluefiske

Her kan fiskerne velge mellom aktivt markfiske og fluefiske. Hølen under Mobrua, og stryka opp til Kaparhølen er spennende, og rike på ørret. Det var i djupet av Kaparhølen at trollet Sangemannen gjemte alle tolv kobberkjelene sine. Så vær svært oppmerksom hvis du oppdager noe som blinker nede i vannet! På riksvegsida finner du også Kaparsteinen, en stor kampestein som bare ligger noen meter fra vegen. Det var denne steinen Sangemannen kasta mot gamlekyrkja i Hol. Han likte ikke den sakrale klokkeklangen når det blei ringt til messe. Kaparhølen er en god høl, spesielt for aktivt markfiske.

 

7) Ankerhushølen - kun fluefiske

Den skal ha navnet sitt etter den gamle skysstasjonen som lå her i gamle dager og er et «must» for alle som besøker Holselva. Under, og før gyting, noe som kan skje allerede i begynnelsen av august, er ørretene svært ubeskytta. Praktiser derfor bevegelig fiske i størst mulig grad. Ikke «parkér» om du ser en stor fisk som hopper. Det er som oftest en «hormonhoppere», og den vaker ikke etter insekt! Dette gjelder forøvrig i hele Holselva.

 

8) Sandermohølen - kun fluefiske

Denne hølen var navnløs fram til 2010. Lokalhistoria forteller om en skotte som slo seg til her for lenge siden. Han het Sanderson og plassen han bodde på blei kalt for Sandermoen. Dermed ble navnevalget enkelt. Hølen er langstrakt og grunn, og kan fiskes med suksess oppstrøms fra brekket. De mange, og store steinene ute i elva gir gode stand- og skjuleplasser for ørreten. Derfor er det forholdsvis enkelt å «lese» hølen, men desto vanskeligere å kjøre en stor ørret når den svømmer «slalåm» mellom steinene! Øverst stopper fiskekortet for Holselva. Se skilt.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Holselva ligger på grensen mellom Hol og Ål kommuner.

Vedlegg kart med soner.

 

Fiskeregler

I Holselva er det kun tillatt med aktivt mark- og fluefiske!

 

FISKEREGLER HOLSELVA

 

FLUEFISKE: kun enhånds stenger, hvor fluesnøret utgjør kastevekta. Maks. en opphenger er tillatt. 

AKTIVT MARKFISKE: kun monofile sener, maks senetykkelse 0,18 mm.,  maks søkke: 2 SSG splitthaggel á 1,6 gr.

For begge gjelder: maks krokstørrelse nr. 10. Kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene skal være nedklemt). Kun bruk av knutefritt håvnett.

 • Fiskesesongen varer fra 1. juni til 5. september (grunn: tidlig gyting).
 • Kjøpte fiskekort refunderes ikke, og kan ikke omgjøres.
 • Det er kun tillatt med èn stang pr. fiskekort og ett kort pr. person.
 • Ved vading skal det vises hensyn til elvas bunnvegetasjon, og andre fiskere.
 • Styret henstiller til et litt bevegelig fiske. Ikke «parkér» - slipp andre til.
 • En fiskedag varer fra kl. 08.00–24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt.
 • Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All uskadet fisk over 40 cm skal settes tilbake.
 • Hver fisker kan avlive 1-en -fisk pr. fiskedag mellom 35 og 40 cm.
 • I Holselva er det fritt uttak av fisk under 35 cm (ingen minstemål).
 • Lakse- og innlandsfiskloven § 18 bestemmer at barn under 16 år uten vederlag har rett til å fiske innlandsfisk – unntatt anadrome laksefisk – med stang og håndsnøre i perioden fra 1. januar til 20. august. Ledsagene voksne som deltar aktivt i barnas fiske må løse fiskekort.
 • Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn (unntatt mark) og enhver form for båtfiske er forbudt.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,-
 • Ikke tråkk på dyrka mark – ikke kast søppel i naturen. Bruk søppelkassene ved gapahuken!

 

Gode fisketips

Til aktivt markfiske anbefales helaksjon stang fra 9,6 til 10.6" , kastevekt 2–12 gr.

Til fluefiske anbefales #4 og #5 stenger. Fluevalg etter klekking og værforhold.

 

Andre aktuelle tilbud