Velkommen til fiske i Seljordsvatn

Storauren lokker folk til Seljordsvatn. Vallaråi er en av de meste populære fiskeplassene, spesielt om du fisker fra land med stang. Også fiske fra båt er populært.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Seljordsvatnet Grunneigarlag

Harald Hansen

+ 47 45251152

harald.hansen@sylco.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Seljord har mykje å tilby besøkjande

Rundt Seljordsvatnet er det mange og flott campingplasssar for dei som likar badeliv og flotte sandstrender. Og er du glad i å fiske lokkar storauren eller haka-aure som han kallast lokalt i Seljordsvatnet. Grendene i Seljord viser fram vakre kulturlandskap og naturen byr på storslåtte opplevingar både vinter som sommar.

Kunst og kulturopplevingar
For over hundre år sidan strøymde Noregs kunstnarar til Telemark og dei øvre bygdene for å få inspirasjon. Det har gjeve ein god grobotn for kunst og kultur i Seljord, og kommunen satsar på å gje gode tilbod til besøkjande.  I Seljord er det fleire flotte galleri og utstillingar. Prosjektet ”Seljord og sogene” har opna området rundt Seljordsvatnet  med sine tre utkikkspunkt i ”into the landscape”.  Forma etter terrenget ligg vakre installasjonar i tre der ein kan ta ei kunstpause frå kvardagen. Saunaen i Vebekkdalen byr på hjarterom og varme for alle badeglade, og rett utanfor ligg Seljordsvatnet med avkjølande friskt vatn for modige sjeler. For kanskje kan ein få eit glimt av sjøormen? (Kilde: Seljordportalen.no)

 

Tilbod om overnatting i Seljord

Seljord Camping

Fiskeregler

Det er fiskeforbud i gytetida, mellom 15. sept til og med 15. november.

Barn under 16 år fisker gratis

Familiekort gjelder for ektefelle/samboere og hjemmeboende barn under 25 år.

Gode fisketips

Det er storauren som lokkar, eller haka-aure som han kallast lokalt. Vallaråi er eit av dei mest populære fiskeplassane, spesielt om du fiskar frå land med stong, men ver merksam på at det er fiskeforbod i gytetida frå midten av september til november.   Seljordsvatnet har ein bra bestand av storaure, og det jobbast aktivt med å utvikle fiskestammen, men steikefisk på 400-500 gram er nok likevel det vanlegaste. I vatnet er det òg godt med sik, samt noko abbor og røye. Kilde: Møtestad Seljord - www.seljordportalen.no

Andre aktuelle tilbud