Ørretfiske i Gjerstad

Gjerstad jeger- og fiskerforening tilbyr fiskekort hos Statskog og i Vestølheia.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Gjerstad jeger- og fiskerforening disponerer fiskevannen i Statskog og Vestølheia.

Kontakt oss

Gjerstad JFF

Oddvar Stormyr

930 32 826

oddvar.stormyr@epost.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Fiskeregler

1. Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn.

2. Kjøp av fiskekort gir rett til fiske med stangredskap i alle vann i GJFF området.

3. Kjøp av fiskekort gir rett til fiske med stangredskap på Vestølheia.

4. Det er tillatt å fiske med stang fra båt.

5. Det er ikke tillatt å la båt ligge over i vannet / skal tas med etter bruk,

6. Bruk av garn er forbudt, med unntak av Ljådalslona, Spjotvann,Heilandsvannet og Marksettjenna

Det er ikke tillatt å bruke garn med maskevidde under 24 omfar, alle garn skal også være

merket med navn.

7. Oter tillates brukt i Ljådalslona, Heilandsvannet, Mjåvann,Spjotvann og Kleivvann.

8. De som fisker uten å ha løst fiskekort, pålegges et gebyr på kr 50,- i tillegg til å

løse ordinært fiskekort.