Fiske i Uvdalselva

Velkommen til Nore og Uvdal og fint fiske i Uvdalselva, fra Fønnebøfjorden til der elvene Tøddøla og Jønndøla møtes. Det settes ut større fisk to ganger pr år.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Uvdal Grunneierlag

11111111

ni-vo@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

 

Uvdalselva Grunneierlag er en sammenslutning av fiskeretter i Uvdalselva fra Fønnebøfjorden til der elvene Tøddøla og Jønndøla møtes.

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Mange strekninger langs Uvdalselva er ryddet for skog, her er det fine områder for fiske, samt ved alle broene (spesielt ved Bjerkeflåta) i elva. For ikke og glemme Prestgårds-kjelleren (vis-av-vis Uvdal Trelast). Det mangler skilting til elva, men en får god beskivelse over området på salgsstedene.

 

Tilgjengeligheten er lett på mange forskjellige steder hvis en kjører vestsidevegen fra Kyllesdalshaugen (retning Næringsparken) nedover til Fønnbøfjorden eller oppover til Bjerkeflåta. Det står også mye på nettsida til Uvdalselva grunneierlag. 

 

Besøk numedal.net no, nettside med web-kamera.

Fiskeregler

Generelle fiskeregler gjelder.

Andre aktuelle tilbud