Ørretfiske i Hålandsvatnet

Hålandsvatnet tilbyr stor aurebestand og fisk opptil 2-4 kg. Enkelt å komme til.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Hålandsvatnet grunneierlag

Tore Wølstad

97728900

torewolstad@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hålandsvatnet grunneierlag organiserer fiskeutsett og salg av fiskekort. Vatnet eies av de ca 30 grunneierne rundt vatnet. Laget ledes av ett styre. Vatnet har vært ett godt røyevatn og noen røyer finnes nok fremdeles i vatnet, men gyteplassene har etterhevrt vokst igjen. Laget har derfor i samarbeid med myndighetene satt igang kultivering og setter årlig ut ca 4000 aureyngel. Fiskekortsalget må dekke opp kostnadene ellers vil dette stoppe opp.

Fiskekvoter

Fiskesesongen starter 1.april og slutter 1.nov hvert år. Vi har ikke sett behov for å regulere kortsalget. Generelt tas det ut for lite fisk i forhold til produksjonen (utsettet) i vatnet. Vatnet har gode vekstforhold og auren vokser ca 500 gram i året. Største aure som vi har hørt om var over 4 kg. 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiske retter seg i hovedsak mot aure som normalt vil være fra ca 400 g og opp til flere kg.

Det kan hende man kan få røye og da antakelig ganskje stor (over 1 kg).

Eller finnes sørv i vatnet (som privat folk har satt ut) av varierende størrelse opp mot kg-en. Sørv er ikke vanlig matfisk hos oss, men er fullt brukbar.

Ål finnes også i vatnet. All ål er fredet i Vesteuropa pga av en parasitt som har redusert bestanden kraftig.

....

Alternativt kjøp av fiskekort:

Fiskeregler

En stang per kort.

Fiskere under 16 år fisker gratis.

Fiske fra båt er tillatt. Fiske med oter er tillatt.Bruk av levende agn er forbudt.

Gå ikke over dyrket mark eller beitemark.

Ikke kast avfall.

Ha kontroll på hunden. Det er sauer, storfe og hest i området.

Parkering skal ikke være til hinder for annen trafikk. Bruk opparbeidede parkeringsplasser.

Motorisert ferdsel på vatnet er forbudt.

Ellers generelle fiskeregler gjelder.

Gode fisketips

Det går tursti rundt hele vatnet (7 km) og alle potensiell fiskeplasser er lette å komme til. Parkeringsplass i både nord og syd enden av vatnet. De fleste velger odder eller steder hvor det er dypt. Det er lov å bruke kano, kajakk og båt i vatnet (uten motor). Det kan være en fordel for å nå fiskeplasser hvor det er langgrunt. Ut over sommeren brukes mye dobbe/mark.