Harrfiske i Glomma - Kvennan Fly Fishing

Ulike klekkinger gjennom hele sesongen gjør dette til eldorado for fluefiskere. Kortbegrensning sikrer at det ikke blir for mange fiskere. Her er det reelle sjanser for å få harr over 45 cm.

Arter

  • Ørret
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no

kvennan.com

 
Information in other languages:
fishspot.no/eng

Kontakt oss

Kvennan Fly Fishing/Fishspot

93866717

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- All ørret må gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

Mer detaljert beskrivelse

Det er en kortbegrensning på 50 kort pr. døgn i fluesonen.  Fiske fra begge sider der de fleste steder er vadbare gjør at det er god plass selv om alle kort er utsolgt. 

 

For sonene Tolga, Eidsfossen, Fluesona og Glomma Tynset er det mulig å kjøpe et kombinasjonskort som gjelder sor alle fire soner.  Fiskeren forplikter seg til å følge fiskereglene i de ulike sonene.

Vedlagte filer

Fiskeregler

- Fisketid 01.06 – 15.10.

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- All ørret må gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Fiske fra båt ikke tillatt.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud