Narvik - Fiske i Beisfjord utmark.

Flott fiske i flere gode fiskevann. Medlemskap i NOJFF gir rabatt på fiskekort. Kortet gjelder IKKE fiske i Beisfjordelva.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.01.2016 kl. 09:00

Kontakt oss

NOJFF

Bengt Jensen

90991688

utmarksutvalg@nojff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vannene på sørsiden av Beisfjorden mot Hardhausen er rene ørretvann og du kan få ørret med bra kvalitet i dette området. Området nås fra både Beisfjord, Ankenes og Håkvikdalen. Mot nord går grensen mot Tøttavannet og Ytre Sildvikvann som begge er overbefolkede ørretvann. Det er også mulighet for innlandsfiske ovenfor definert lakseførende strekning i Lakselva, dvs. i Storvannet i Skamdalen. Det er bomvei til Storvannet i Skamdalen. Denne kan brukes mot betaling av avgift.

 

Storvannet er et overbefolket røyevann med en viss ørretbestand, der det utøves rusefiske for å tynne røyebestanden. I dette vannet bør fiskere ta alt man får av røye mens uttaket av ørret bør begrenses. Sjøørret kan på gunstig vannføring gå helt opp til Storvannet, og det anses som gunstig om laksefisk etablerer seg her. Eventuell laksefisk som fanges i Storvannet må slippes ut igjen uskadd.

 

Hjemmeside

Fiskeregler

Fiske i «NOJFF`s`områder» er bare tillatt med stang og håndsnøre med inntil 2 kroker

Medlemskap i NOJFF gjelder som fiske-/jaktkort

Garnfiske ikke tillatt

Andre aktuelle tilbud