Narvik - Fiske på Trædal/Nygårdsfjellet

Flott fiske i flere gode fiskevann. Medlemskap i NOJFF gjelder som fiskekort.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.01.2016 kl. 09:00

Kontakt oss

NOJFF

Bengt Jensen

90991688

utmarksutvalg@nojff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Trældal - Nygårdsfjellet ligger på privat grunn. Den enkleste adkomst er å ta skogsveien til venstre ved lille Trollvann (noen hundre meter før brøytestasjonen). Veien følger man til en stor parkeringsplass under kraftlinjen. Stien starter til høyre for parkeringsplassen og går på skrå opp bakken. Den første biten kan svi godt i leggene, men det er ikke avskrekkende langt opp. På tur opp vil man se fiskevann på høyre hånd (Langvasskvanta). Fortsetter man videre over toppen og ned på andre siden, kommer man til to større fiskevann, Holmvann og Høgvann. Noen av småvannene i området kan også by på spennende fiskeopplevelser.

 

En alternativ adkomst til området er å ta stien opp det lille dalføret som går opp der E10 kommer ned til Sætervann (stien starter ved trafo på høyspentmast på motsatt side av parkeringsplass). Her finnes flere gode fiskevann, i noen får du mest småfisk og i andre kan man få rimelig stor ørret. Området anbefales for barnefamilier. Området ligger på nord/vest siden av E-10 på tur mot riksgrensen. Området er kjent for sine næringsrike ørretvann. I tilgrensede områder er det også noen røyevann, bla Fiskeløsvann, Jernvannet, Sirkelvannet, Nygårdsvannet og Store Trollvann  som er regulert. Den høye næringsproduksjonen har sammenheng med at vannene ligger i et område med kalkrike bergarter. Flere av vannene ligger også i skogområder.

 

Hjemmeside

Fiskeregler

Fiske i «NOJFF`s`områder» er bare tillatt med stang og håndsnøre med inntil 2 kroker

Medlemskap i NOJFF gjelder som fiske-/jaktkort

Garnfiske ikke tillatt

Andre aktuelle tilbud