Hol - Ynglesdalen-Skorpa - Flott fiske i Hallingskarvet nasjonalpark og på Skorpa statsallmenning

Fiske i 24 høyfjellsvann vann innen Hallingskarvet nasjonalpark, beliggenhet fra 1006 til 1440 moh, og 5 vann på Skorpa Statsallmenning, fra 1452 til 1466 moh.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Østre Hol JFF

Arild Tvedt

99446651

ariltv@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Foreningen disponerer ca. 30 vann og elvestrekninger, fra Tuftetjørne 1006 moh, til Kyrkjedørsvatna 1440 moh oppunder Kyrkjedøri i Hallingskarvet. De fleste vanna ligger i Ynglesdalen. I tillegg gir fiskekortet rett til fiske i 5 vann (1452-1466 moh) på Skorpa statsallmenning. Alle vann og elvestrekninger har varierende bestand av ørret, - og dessverre har i tillegg 4 vann ytterst i Ynglesdalen en varierende bestand av ørekyte. Fiskesesongen strekker seg fra 15. juni til 30. september.

HYTTER; SE TILBUD OM UTLEIEHYTTER NEDERST PÅ SIDEN !

Ynglesdalen: Største fiskeområde er Ynglesdalen. Her ligger over 20 vann og venter, fra frodige tjern omkranset av bjørkeskog i idyllisk høyfjellsnatur, til vann i golde og karrige omgivelser oppunder Hallingskarvet. I de 4 vanna nede i selve Ynglesdalen er det ørekyte, og stort sett tett bestand av ørret. Når du kommer opp til Turisttjørne og ikke minst Skarvåntjørna, er ørretbestanden ”akkurat passe”, og du kan få fine fangster med fisk av god kvalitet. Enda høyere opp; til Langetjørne, Godfjelltjørne, Simlenuttjørne og Kyrkjedørsvatna, er ørretbestanden tynn, men av ypperste kvalitet.

Felles for alle vanna oppe i høyden er at fisken til tider kan være vanskelig å lure. Her spiller vær og vind en avgjørende rolle. Den flotte naturen her oppe gjør uansett at du ikke angrer på turen. Fiskesesongen er av naturlige årsaker varierende; i Tuftetjørne kan du begynne å fiske i juni, i Kyrkjedørsvatna har isen sjelden gått før i slutten av juli. I de fleste vann driver vi en eller annen form for kultivering; det være seg utsetting av fisk, teinefiske etter ørekyte, tynnefiske eller prøvefiske.

Adkomst; du kan gå inn til området, enten fra Raggsteindalen og opp Sledaskardet, inn fra Sveingardsbotn over Bøssåne, eller fra Sandbekken inne i Vierbotn. Båtskyss på Storestølen Fjellhotell er for tiden ikke tilgjengelig. Det er en del stier, men området ligger ikke langt fra vestlandsværet, så kart og kompass bør være med. Turkartet ”Hallingskarvet” i Statens kartverks turkartserie dekker hele området.  

 

Skorpa statsallmenning: Her disponerer vi 5 vann etter avtale med Hol fjellstyre. Alle vanna ligger ca. 1450 moh, i karrig høyfjellsnatur. Alle vann har en tynn bestand av ørret, og er avhengig av utsetting. Som i alle høyfjellsvann er fisken til tider vanskelig å få på kroken. Men flott natur er uansett verdt å oppleve.

Adkomst; skjer enten ved å starte ved Fv 50 midt på Strandavatn, og følge DNT-slepe nordover opp lia mot Iungsdalshytta, for så å ta av mot vest innover mot Storefonnløypet. Alternativt å starte fra Fv 50, ved elva Tyrvla innerst ved Strandavatn, og opp på Skorpa på en bratt sti på vestsiden av elva.

Fiskeregler

Stangfiske

Andre aktuelle tilbud