Ute etter gjedde og abbor? Velkommen til Goksjø!

Goksjø ligger sentralt og lett tilgjengelig, på grensen til Andebu, Larvik og Sandefjord.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Sjøørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Goksjø Grunneierlag

-

post@goksjo.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Goksjø er et innsjø på ca 3 km² som grenser til Andebu, Larvik og Sandefjord i Vestfold. Største dyp er 23 meter og middeldypet er på 7,6 meter.

 

Laks og sjøørret

Laks vandrer gjennom vannet for å komme opp i elvene. Sjøørret kommer inn i vannet og gyter i mange av innløpsbekkene til vannet.

 

Nedbørsfeltet for Goksjø er på om lag 190 km² og strekker seg nordover til kommunene Lardal og Re. Det spesielle med Goksjø er at de største innløpene og utløpet finnes i samme ende av innsjøen, nemlig i nord. Storelv og Skorgeelva er de største innløpselvene, Hageneselva er utløpselva. Hageneselva går sammen med Svartåa ned til Åserumvannet og videre ut i Numedalslågen

Fiskeregler

Velkommen til fint fiske i Goksjø.