I Goksjø kan du få en flott naturopplevelse, fiske ulike arter karpefisk. Velkommen til Goksjø!

Goksjø ligger sentralt og lett tilgjengelig, på grensen til Andebu, Larvik og Sandefjord. Abbor og gjedde er nå midlertidig fredet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Sjøørret
  • Karpefisk
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Goksjø Grunneierlag

-

goksjogrunneierlag@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Goksjø er et innsjø på ca 3 km² som grenser til Andebu, Larvik og Sandefjord i Vestfold. Største dyp er 23 meter og middeldypet er på 7,6 meter.

 

Goksjø var opprinnelig et flott fiskevann for abbor og gjedde, men i løpet av de siste årene har karpefiskene mort, sørv og brasme delvis overtatt. Den økende bestanden av karpefisk har også bidratt til algeoppblomstring og dårligere vannkvalitet. Som et tiltak har Goksjø Grunneierlag i samarbeid med «Skitt Fiske» og Sandefjord kommune igangsatt reduksjonsfiske av karpefiskene slik at den opprinnelige store bestanden av abbor og gjedde kan reetableres på bekostning av karpefiskbestanden.

 

For sportsfiskere gjelder nå de samme reglene. Alle arter av karpefisk er tillatt å fiske, men abbor og gjedde er fredet. Dersom man får abbor eller gjedde, skal disse slippes tilbake i vannet. Både abbor og gjedde er rovfisker som vil spise karpefiskartene og dermed redusere bestanden av dem slik at vannet kan gjenvinne sin opprinnelige økologiske balanse.

 

Goksjø Grunneierlag gjør også oppmerksom på at algene i vannet er giftproduserende. Det anbefales derfor ikke å spise fisken som man får i Goksjø.

 

Laks og sjøørret

Laks vandrer gjennom vannet for å komme opp i elvene. Sjøørret kommer inn i vannet og gyter i mange av innløpsbekkene til vannet.

 

Nedbørsfeltet for Goksjø er på om lag 190 km² og strekker seg nordover til kommunene Lardal og Re. Det spesielle med Goksjø er at de største innløpene og utløpet finnes i samme ende av innsjøen, nemlig i nord. Storelv og Skorgeelva er de største innløpselvene, Hageneselva er utløpselva. Hageneselva går sammen med Svartåa ned til Åserumvannet og videre ut i Numedalslågen

Fiskeregler

Velkommen til fint fiske i Goksjø.