Fiske i Gjøystvatn og Strengetjønn

Velkommen til flott høgfjellsfiske på sør-østre delen av Hardangervidda. Lettgått terreng og lett tilgjengelige fiskeplasser.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer


15.05.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

A/S Rupa Gjøyst Fiskeri

Knut Melby

48273322

kn.melby@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

A/S Rupa og Gjøyst Fiskeri tilbyr fiskekort i Gøystvatn og øvre og nedre Strengetjønn

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Noen anbefalte lenker

 

Vis omsyn! Ta med søpla heim. Bandtvang gjeld fram til 10. september. Av omsyn til produksjonsstatistikken for vatnet, venlegst send inn din fangstrapport på inatur.no etter fisketuren.

Fiskeregler

For fiskekortordninga gjeld fylgjande vilkår:

  • Kortet gjeld kun for stangfiske frå land. Det er ikkje tilete å bruke båt, kano eller liknande.
  • Kortinnhavaren må sjølv forsikre seg om at ein fiskar i rett vatn.
  • Fiskekortet, utskrift eller kvittering på mobil, må visast fram ved kontroll av grunneigar eller oppsyn.
  • Fiske må ikkje skje nærare enn 200 med frå hytte
  • Fiske fra øyar er ikkje tillatt
  • Fiske med vade- eller flyteringar er ikke tillatt
  • Brot på fiskereglane vil bli påtalt og meldt
  • Ordninga gjeld fra vegen blir åpen for allmenn ferdsel til 19. august.

Andre aktuelle tilbud