Velkommen til fiske på Lifjell, Bø i Telemark

På Lifjell har en mange muligheter for å få aure på over kiloen. Når du først er opp etter en times gange, ligger vatna tett.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Bø Fiskelag blei skipa 28. juni 1976. Medlemstalet er idag ca. 800. Meir om historia vår kan du finne om du går inn på bofiskelag.no

 Hovudaktivitetane våre er:

 •  Stamfiske, klekkeridrift og fiskekulturarbeid (utsetting av yngel og settefisk, kalking, pH-målingar, bestandsundersøkingar, tynningsfiske etc.). 
 • Ungdomsarbeid, primært å øke interessen for fiske og friluftsliv for Bø ungdom i alderen 13 - 18 år.

Dessutan driv vi med fiskekonkurransar, kursverksemd (flugebinding og flugekasting) og spesielle aktivitetar retta mot ungdom.

 

Vi må heller ikkje gløyme det sosiale, og i lagshuset har vi "ope hus" kvar torsdag klokka 19.

Alt om fiske hadde en reportasje om Lifjell i nr 1 2014, se vedlegg.

Kontakt oss

Bø Fiskelag

Jostein Bøen

93482874

bo.fiskelag@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

I Holmen er det tillatt å bruke oter.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekort gir fritt fiske med handreidskap frå land i alle vatn som Bø Fiskelag disponerar på Lifjell. Det er også mulig å kjøpe fiskekort via mobil, en slipper å printe ut fiskekortet. NB: Fiskekortet gjelder fra du sender SMS!

Ved kjøp via SMS blir fiskekortet belastet mobilregning.

 

Som medlem i Bø Fiskelag kan ein fiske fritt med handreidskap frå land i alle vatn og tjønnar som laget disponerar, og i delar av Bøelva. Den same retten har ein i følgjande vatn som disponerast av Porsgrunn Jeger- og Fiskeforening: Høllenvatnet, Ormetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn. 

 

Mykje av friluftsaktivitetane til Bø Fiskelag er sentrera om Lifjell. Ved Holmen, på den høgaste delen av Lifjell, har vi hytte til bruk for aktive medlemmer. Vil du bli medlem så ta kontakt med nokon i styret, sjå bofiskelag.no, eller send oss ein e-post til bo.fiskelag@gmail.com. Du må og gjerne stikke innom lagshuset vårt på eit av dei faste torsdagstreffa som tar til kl. 1900.

Fiskeregler

Vi ber om at du tar deg tid til å sende oss fangstrapport kvar gong du har fiska i dei vatna og elvane vi disponerar.

 • Medlemmer av Bø Fiskelag, de som kjøper kort i butikk eller via SMS bruker skjema for fangstrapport på bofiskelag.no
 • Har du kjøpt fiskekort på inatur.no skal du levere fangstrapport på inatur.no.

 

Desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m ved Akkerhaugen brygge.

Ved Akkerhaugen brygge (markert "P" på kart) er det satt opp en desinfiseringsstasjon for fiske- og båtutstyr m.m. En slik desinfiseringsstasjon er for å forhindre spredning av parasitter og sykdommer på fisk mellom vassdrag. Det arbeides med å få satt opp flere slike stasjoner langs vassdraget.

Det er spesielt viktig å forebygge spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris som er en dødelig parasitt på laks. Ved å desinfisere fiske- og båtutstyr m.m, som har blitt brukt i andre vassdrag, vil en bidra til å unngå spredning av parasitter og sykdommer.

For mer informasjon om desinfisering, se retningslinjer for desinfisering anbefalt av Mattilsynet.

Gode fisketips

Lifjell:

 • Se fiskemuligheter på bofiskelag.no 
 • Vil du ha mykje fisk: Holmen. I Holmen er det tillatt å bruke oter.
 • Vil du fiske røye: Jøronnattjønna.

Bøelva, se egen side for salg av fiskekort:

 • Aure: Fin fiskesti mellom Oterholt og Folkestad brua. Fra Seljordsvatn til Herrefoss og videre ned til Sanda camping er det også fiskestier. 
 • Laks: I perioder med mye nedbør (stor vassføring) så kommer også laksen opp til Oterholtfossen.