Isfiske i statsallmenningene i Ringebu

Ringebu fjellstyre tilbyr isfiske i Hemtjønnet ved Imsdalsvegen, Koltjønnet ved Gopollvegen og Flaksjøen på Venabygdsfjellet.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

www.ringebu-fjellstyre.org

Kontakt oss

Ringebu fjellstyre

973 08 940, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Isfiskekort kan løses her på denne siden.

Fiskeregler

Løsing av isfiskekort gir rett til fiske med èn stang på Koltjønnet, Hemtjønnet og Flaksjøen.

Andre aktuelle tilbud