Isfiske i statsallmenningene i Ringebu

Ringebu fjellstyre tilbyr isfiske i Hemtjønnet ved Imsdalsvegen, Koltjønnet ved Gopollvegen og Flaksjøen på Venabygdsfjellet.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ringebu fjellstyre

976 12 523, 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

www.ringebu-fjellstyre.org

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Isfiskekort kan løses her på denne siden.

Fiskeregler

Løsing av isfiskekort gir rett til fiske med èn stang på Koltjønnet, Hemtjønnet og Flaksjøen.

Andre aktuelle tilbud