Fluefiske i Drengen, Hodalen

Det er flere forhold som gjør at Drengen er et godt fluefiskeområde: flere forskjellige fiskearter, området lett tilgjengelig, det er langrunt og lett å vade, og ikke minst med variert innsektsliv.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

 

Fishspot.no

Information in other languages:

Fishspot.no/eng

Kontakt oss

Hodalen Grunneierlag/Fishspot.no

(+47) 91 68 47 15

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

- All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober.

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

Mer detaljert beskrivelse

- Sona «Drengen Fluefiskesone» omfatter hele sørvestlige delen av Drengen fra innløpsbekk til utløpsbekk.

- Fiskekortene gir rett til å fiske på alle områder i Hodalssjøene.

 

Annen informasjon

Vis respekt for dyrket mark.  Gå ikke over jorder.
Ta med søppel all hjem.  Miljøet er et felles ansvar.
Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart)
Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

- Fisketid, hele året.  All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober.

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.

- Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

- Telefon oppsyn: (0047) 91 68 47 15

Gode fisketips

- Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.

Andre aktuelle tilbud