Fiske Aure i Hjartdalsfjella?

Kart for utskrift er ikkje tilgjengeleg nå. Er under revisjon. Kartet til høgre er rett. Nokon av dei regulera vatna har for mykje fisk, men kan slå til med storaure på fleire kilo.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Vi er eit grunneigarlag som vil gjøre vatna i Hjartdalsfjella tilgjenlege for alle som ynskjer gode naturopplevelser.

Kontakt oss

Hjartdal Utmarkslag Nord

Sverre Haugan

90614824

svhauga2@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det er nokre små vatn som er markera med rau farge på kartet. Der gjeller ikkje fiskekortet.

I Breivatten er det mest røye, men der er også ein del aure og some av dei kan være store.

Fiskeregler

Betalt fiskekort gjev rett til stangfiske. Tak opp all små fisk.