Fiskekort Søre Vegglifjell

Prøv fiskelykken på Søre Vegglifjell. Her er mange muligheter; fra små skogstjern til større fjellvann. Noen har lett tilgang ved bilvei, andre er utilgjengelige langt til fjells.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Sørkje Fiskelag, Skjærbrekka Fiskelag

Vegar Torpengen

95874147

vegar@tk-skogsdrift.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Det er 2 fiskeforeninger på Søre Vegglifjell; Skjærbrekka Fiskelag og Sørkje Fiskelag. Disse samarbeider om ett felles fiskekort, men er ellers to adskilte foreninger.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Dette er kodene for betaling av fiskekort pr SMS:

 

Døgnkort:     Send FISKEKORT AGK10 til 2377 (kr 48,-)

Ukekort:       Send FISKEKORT AGK11 til 2377 (kr 120,-)

Årskort:        Send FISKEKORT AGK12 til 2377 (kr 300,-)

 

Sørkje og Skjærbrekka fiskelag fortsetter samarbeidet om salg av fiskekort, og tilbyr også i år ett felles kort gjeldende begge områdene, tilsammen kalt Søre Vegglifjell. Området ligger fra ca 500-1.100 moh, og preges av småkupert fjellskog, myrdrag og snaufjell.

 

Fiskebestand
Ørret er den dominerende fisk, men enkelte vann kan også ha abbor(tryte). Størrelsen er ofte grei stekefisk med vekter opp mot halvkiloet. Innimellom slumper større fisk.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Fjellskog, myrstrekninger og snaufjell preger området.

 

Fiskekortet for Søre Vegglifjell gjelder bl.a. i: Røynebuvatnet, Gygerhølen, Kravsetjønn, Jakobstjønn, Ståvåfjelltjønn, Skjerbrekkdammen, Skjerbrekktjønn, Steintjønn, Søtelitjønn, Molteskarvtjønn, Kroktjønn, Lågetjønn, Larsetjønn, Søre Vorsetvatn, Nordre Vorsetvatn, Grunnløken, Lomtjønn, Sundtjønn, Kringletjønn, Smylehaugtjønn, Søre Matfisk til fylkesgrensa, Nordre Matfisk, Søre Kjølevatn, Fetjantjønn, Nysetertjønnan(Nordre, Midtre og Søndre), Trihynnevatnet, Svartetjønn, Nuttjønn, Sørkjevatn og øvre 1. km av Sørkjeåe.

 

Anbefalte lenker

Blefjell villreinområde

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder kun fiske fra land, for én person med én stang. Båtfiske er forbeholdt grunneiere.
UNNTAK : Den røde robåten i Fekjantjønn lånes GRATIS ut til alle som har gyldig fiskekort! Det samme med båt fra brygga i Vorsetvatnet. Du kan også fiske fra båten.  Dette gjelder altså kun i Fekjantjønn og Vorsetvatnet, og ikke i noen av de andre vanna. Man låner båt på eget ansvar, og redningsvester må medbringes selv!

 

Alle som er medlem av Søre Vegglifjel Hytteforening har også automatisk fiskekort for 2 personer i sitt medlemskap. Betalt hytteforeningskontingent gjelder som fiskekort og må kunne fremvises.

 

Fiskekortet gir rett til fiske fra land(ikke båt)for èn person med èn stang. Det er fritt fiske for alle under 16 år, fra fylte 16 år må fiskekort løses. Fiskekortet er også gyldig for isfiske.

For noen av grunneierne foregår et visst næringsfiske i Sørkjevann, og garnfiske er en del av dette.
Fiskelagene har kjøpt inn tynningsfiskegarn for å tynne ut småfisk. Disse garna vil bli brukt for å øke fiskestørrelsen i noen av vanna.
Det henstilles om å ta hensyn til dette.

Veibeskrivelse

Hvis du kommer RV 40 fra sør: Ta av til venstre ("Vegglifjell sør") sør for Veggli sentrum (ved Bygger'n/Felleskjøpet). Bomvei kr 80,- Fiskekort kjøper du her på inatur.no, Veggli Auto, eller ved å bruke mobiltelefon/SMS. Du kan også bruke appen ANGLER ID.

Gode fisketips

Sluk, mark eller flue, alt etter forhold og ønske.


Fiskekort kan kjøpes her på inatur, på  sportsbutikken Fjellkompaniet på Vegglisenteret, eller på bensinstasjonen i Veggli. Man kan også kjøpe fiskekort ved hjelp av mobiltelefonen; enten benytte mobilt internett og kredittkort, eller SMS. Brukerveiledning for mobilt kjøp er bl.a. å finne på infotavle ved Bakke og ved betalingsbommen ved Fløtterud. Appen AnglerID eller Perfish kan også brukes. OBS! mobildekningen er stort sett dårlig eller fraværende når man kommer innenfor den låste Sørkjebommen.

 

Alle som er medlem av Søre Vegglifjell Hytteforening har også automatisk fiskekort for 2 peroner i sitt medlemskap. Betalt hytteforeningskontingent gjelder som fiskekort og må kunne fremvises.

 

Veien inn til Sørkje er stengt med låst med bom ca 3 km før vannet. Før bommen er det god plass til å parkere bil, og man kan da sykle eller gå inn til vannet. Veien inn mot Røynebuvatnet og Vårvikdalen/Trihynnevatnet er også stengt med bom.

Vorsetvatnet har gratis utlån av båt og kano, samt brygge med gapahuk og bålpanne.