Ørretfiske i Sørkjeområdet/Vegglifjell Sør - Fridtjof Nansens kongerike!

Sørkjevann er den største innsjøen i Rollag og er blant de få vann i Blefjellområdet hvor ørretstammen ikke døde ut på 80-tallet. Fridtjof Nansen eide i sin tid deler av dette området.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Hvis du kommer RV 40 fra sør: Ta av til venstre ("Vegglifjell sør") sør for Veggli sentrum (ved Felleskjøpet). Bomvei kr 80,- Fiskekort kjøper du her på inatur.no, på Veggli Auto, eller ved å bruke mobiltelefon/SMS. Du kan også bruke appen ANGLER ID.Veien inn til Sørkjevann er stengt med låst bom ca 2 km før vannet. God plass til parkering av bil før den låste bommen. Bruk sykkel eller gå til fots inn til Sørkjevann.

Viktige datoer


01.01.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Sørkje og Skjærbrekka Fiskelag

95700746

post@sorkje.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

NB! Det har fra og med 2016 blitt nye koder for betaling av fiskekort pr SMS:

 

Døgnkort:     Send FISKEKORT AGK10 til 2377 (kr 48,-)

Ukekort:       Send FISKEKORT AGK11 til 2377 (kr 120,-)

Årskort:        Send FISKEKORT AGK12 til 2377 (kr 300,-)

 

Sørkje og Skjærbrekka fiskelag fortsetter samarbeidet i 2018 om salg av fiskekort, og tilbyr også i år ett felles kort gjeldende begge områdene. I Sørkjevann finnes fremdeles den opprinnelige ørretstammen som Fritjof Nansen fisket etter på begynnelsen av 1900-tallet da han eide deler av området. Sørkje Fiskelag tilbyr ørretfiske i 9 vann og tjern (Sørkjevann, Øvre, Midtre og Nedre Nysetertjønn, Fekjantjønn, Steintjønn, Molteskarvtjønn, Trihynnevatn og Svartetjønn) Området ligger fra ca 700-1.100 moh, og preges av fjellskog, myrdrag og snaufjell. Det er en låst bomvei inn til Sørkjeområdet, så sykkel kan være greit å ha med(ca 2 km fra låst bom til Sørkjevann)

Fekjantjønn ligger etter veien noen hundre meter innenfor den låste Sørkje-bommen, og er lett tilgjengelig til fots eller på sykkel. I dette tjønnet vaker det ofte mye og her ligger også en robåt som alle som har kjøpt fiskekort kan bruke!

Sørkjevann er ca 1,5 km bredt og 3 km langt. Bortsett fra grunner i Breivika, Moltetangen og ved utløpet, er vannet forholdsvis dypt. Derfor må ørreten tidlig ut i de frie vannmasser for å beite krepsdyr, og dette er vel grunnen til den kraftige rødfargen på kjøttet. Mye av rekrutteringen foregår i utløpselven, Sørkjeåe, og i området rundt utløpsoset er det alltid mye fisk. Spennende å fiske nedover Sørkjeåi! På nordsiden av vannet ligger endel grunneierhytter, mens mot vest og sør er det ubebygd.

 

Fiskebestand
I Sørkjevann er mye av ørreten rød og fin, vanlig størrelse er ca 250 gram. Det er greie forhold for fiske fra land i Breivika, hvor det er 2 bekker og forholdsvis grunt og lunt, og ingen hytter.

I de 3 Nysetertjønna er det blitt tatt fisk på over 2 kg, men snittstørrelsen de senere år er betydelig mindre. For å komme hit, må du gå et par km, og du er da langt fra hytter og veier. Fisken er av samme stamme som Sørkjeørreten, men er ikke like rød i kjøttet.

Trihyrnevatn og Svartvatn ligger øst for Synhovd, og er lettest tilgjengelig med sykkel på låst bomvei som tar av til venstre i krysset rett ovenfor der søppelcontainerene står. Alternativt kan man gå fra Sørkjeområdet på enten øst- eller vestsiden av Synhovd. I Trihyrne er det både ørret og tryte(abbor).

Det ble i 2011 sendt inn kjøttprøver av Sørkjeørret med tanke på kvikksølvinnhold. Resultatet viste at nivået av kvikksølv i Sørkjeørreten er meget lavt, og selv store mengder Sørkjeørret kan spises trygt!

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Sørkjeområdet ligger i Rollag kommune på vestsiden av Numedal. Fiskevannene ligger på 700-900 moh, med fjellet Synhovd på 1143 moh som høyeste punkt (flott utsikt!) Fjellskog, myrstrekninger og snaufjell preger området.

 

Anbefalte lenker

Blefjell villreinområde

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder kun fiske fra land, for én person med én stang. Båtfiske er forbeholdt grunneiere.
UNNTAK : Også i 2018 lånes den røde robåten i Fekjantjønn GRATIS ut til alle som har gyldig fiskekort! Alle som er medlem av Søre Vegglifjel Hytteforening har også automatisk fiskekort for 2 peroner i sitt medlemskap. Betalt hytteforeningskontingent gjelder som fiskekort og må kunne fremvises. Du kan også fiske fra båten og sette garn! Dette gjelder altså kun i Fekjantjønn, og ikke i noen av de andre vanna. Etter at du har brukt båten, så trekk den opp på land, og snu den slik at den ikke regner full. Legg årene under båten. Man låner båten på eget ansvar, og redningsvester må medbringes selv!

 

Gir rett til fiske fra land(ikke båt)for èn person med èn stang. Det er fritt fiske for alle under 16 år, fra fylte 16 år må fiskekort løses. Fiskekortet er også gyldig for isfiske.

For noen av grunneierne foregår et visst næringsfiske i Sørkjevann, og garnfiske er en del av dette.
Fiskelagene har kjøpt inn tynningsfiskegarn for å tynne ut småfisk. Disse garna vil bli brukt for å øke fiskestørrelsen i noen av vanna.
Det henstilles om å ta hensyn til dette.

Gode fisketips

Sluk, mark eller flue, alt etter forhold og ønske. I Sørkjevann kan det være litt vindutsatt for flue og markfiske langs nordsiden av vannet, prøv da heller i de lune vikene på sør- og østsiden. Eller i de andre småvanna. Sjansen for en stor fisk er vel kanskje størst i Nysetertjønna.

I østenden av vannet renner utløpselva, Sørkjeåe, her er det mye fisk! Det går en sti fra der veien slutter til utløpet(ca 1 km). Dette er et spennende sted å fiske, både for de drevne ekspertene, og for de yngste barna. Å kunne se fiskens reaksjon på agnet, er en spesiell glede!

Fiskekort kan kjøpes her på inatur eller på bensinstasjonen i Veggli. Man kan også kjøpe fiskekort ved hjelp av mobiltelefonen; enten benytte mobilt internett og kredittkort, eller SMS. Brukerveiledning for mobilt kjøp er bl.a. å finne på infotavle ved Bakke og ved betalingsbommen ved Fløtterud. OBS! mobildekningen er stort sett dårlig når man kommer innenfor den låste Sørkjebommen.

Alle som er medlem av Søre Vegglifjell Hytteforening har også automatisk fiskekort for 2 peroner i sitt medlemskap. Betalt hytteforeningskontingent gjelder som fiskekort og må kunne fremvises.

 

Veien inn til Sørkje er stengt med låst med bom ca 2 km før vannet. Før bommen er det god plass til å parkere bil, og man kan da sykle eller gå inn til vannet.