Velkommen til fiske i Numedalslågen

Det tilbys fiske etter ørret, gjedde, sik, abbor i Numedalslågen fra kommunegrensen Flesberg / Kongsberg ved Pikerfoss til kommunegrensen Flesberg / Rollag sør for Djupdal.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen Fiskeforening Flesberg

Rune Ingels

+47 48142354

rune.ingels@n2applied.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Foreningen skal i sitt arbeid sørge for:

- en langsiktig ressursforvaltning med økt fiskebestand

- tilby interessenter gode forhold for fiske

Overskudd av fiskekortsalg skal gå til å heve standarden i området for fiske ved utsetting av ørret og forbedring av gytemulighetene.

 

Grunnlaget for foreningens arbeide er basert på undersøkelser utført av Universitetet i Oslo som ble presentert i 2012. I 2015/16 vil foreningen samarbeide med regulanten (EB) om å utføre biotop tiltak i sidebekker som skal tilrettelegge for gyting.

 

I 2016 ble det satt ut  3.000 2-årige og

1.500 1-årige ørret.

 

I 2011 ble det satt ut 3.500 2-årige ørret, i 2012 ble det satt ut 3.000 2-årige og i 2013, 2014 og 2015 ble det satt ut 3.000 2-årige og 1.500 1-årige ørret.

 

Foreningen tar vannprøver 2 ganger i året for å måle ph-verdier. Verdiene har så langt vært positive slik at det ikke har vært behov for kalking. 

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fiskeregler

Fiskekortet gir rett til fiske med én stang fra land eller båt i perioden 15.november til 15. September.

All annen fiskeredskap er ikke tillatt.

Veibeskrivelse

Adkomst fra Geilo og Kongsberg: Fv40. Innen fiskeområdet dekker Fv88 og Fv98 motsatt side av Lågen.