Velkommen til fiske i Numedalslågen

Det tilbys fiske etter ørret, gjedde, sik, abbor i Numedalslågen fra kommunegrensen Flesberg / Kongsberg ved Pikerfoss til kommunegrensen Flesberg / Rollag sør for Djupdal.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomst fra Geilo og Kongsberg: Fv40. Innen fiskeområdet dekker Fv88 og Fv98 motsatt side av Lågen.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Foreningen skal i sitt arbeid sørge for:

- en langsiktig ressursforvaltning med økt fiskebestand

- tilby interessenter gode forhold for fiske

Overskudd av fiskekortsalg skal gå til å heve standarden i området for fiske ved utsetting av ørret og forbedring av gytemulighetene.

 

Grunnlaget for foreningens arbeide er basert på undersøkelser utført av Universitetet i Oslo som ble presentert i 2012. I 2015/16 vil foreningen samarbeide med regulanten (EB) om å utføre biotop tiltak i sidebekker som skal tilrettelegge for gyting.

 

I 2016 ble det satt ut  3.000 2-årige og

1.500 1-årige ørret.

 

I 2011 ble det satt ut 3.500 2-årige ørret, i 2012 ble det satt ut 3.000 2-årige og i 2013, 2014 og 2015 ble det satt ut 3.000 2-årige og 1.500 1-årige ørret.

 

Foreningen tar vannprøver 2 ganger i året for å måle ph-verdier. Verdiene har så langt vært positive slik at det ikke har vært behov for kalking. 

 

Kontakt oss

Lågen Fiskeforening Flesberg

Rune Ingels

+47 48142354

rune.ingels@n2applied.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fiskeregler

Fiskekortet gir rett til fiske med én stang fra land eller båt i perioden 15.november til 15. September.

All annen fiskeredskap er ikke tillatt.