Harr og ørret i Glomma, Os og Erlia

Os og Erlia fiskeforening forvalter over 20 km elvestrekning. Her finner en mange strømnakker, små brekk og kulper.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

fishspot.no

 
Information in english:
fishspot.no/eng

Kontakt oss

Os og Erlia Fiskeforening/Fishspot.no

(+47) 90 09 28 24

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

- All harr under 35 cm skal gjenutsettes.

-  Kvote: Hver fisker kan maksimalt avlive 2 fisk pr. fiskedøgn.

Mer detaljert beskrivelse

Øvre deler av Glomma skifter mellom stryk og roligere partier. Dette gjør elva svært attraktiv for fluefiske. Elva Nøra tilhører også området.  Harr og ørret er dominerende fiskeslag.

 

Området har en liten fluesone.

 

Du kan velge å kjøpe fiskekort som gjelder for hele området inkludert fluesonen ved Erlinesset,  eller kjøpe fiskekort som ikke inkluderer fluesonen.

 

 

 

Priser:

ALLE SONER:
Døgn alle soner NOK  150,00
Uke alle soner NOK  600,00
Sesong alle soner NOK  800,00

 

FISKEKORT UTEN FLUESONE:
Døgn UTEN fluesone NOK 70,00
Uke UTEN fluesone NOK 250,00
Sesong UTEN fluesone NOK 400,00

 

Fiskekort kan kjøpes enten over internett eller hos lokale utsalgssteder (sportsbutikker, campingplasser, turistkontor m.fl.).

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. Ta med søppel all hjem. Miljøet ved elva er et felles ansvar. Bruk i størst mulig grad merkede parkeringsplasser (se kart). Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

- Fisketid 15.05 – 15.09

- Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, sluk, mark og spinner.

- Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

- Fiske fra båt er tillatt f.o.m. sesongen 2016.

- Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

- Barn under 16 år fisker gratis.

- Fluesonen har egne fiskeregler.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

- Telefon oppsyn: +47 90 09 28 24

Andre aktuelle tilbud